TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: never 

Písňové texty a překlad: angel dust - never Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. never.

Původní

Horror in my eyes
I don't know what's going on
List in hell
Nothing remains the same
Creatures of the night
Arise in me
Darkness around me
Encourages their evil deeds
I feel my mind
Is leaving me
I will follow into eternity
A light shines on me
I feel the sun arise
Fire will banish my fear
My dreadful
Black dreams
No longer they'll
Scare me
Until the night returns
How long can I stand
The return of
The eternal curse
Deliver me of all the pain
The fear of the dusk
Paralyzes me
I feel my mind
Is leaving me
I will follow into eternity
A light shines on me
I feel the sun arise
Fire will banish my fear
My dreadful
Black dreams
No longer they'll
Scare me
Until the night returns
Black is the jail of my soul
In my haunted nights
A light shines on me
I feel the sun arise
Fire will banish my fear
My dreadful
Black dreams
No longer they'll
Scare me
Until the night returns

překlad

Hrůza v mých očích
Nevím, co se děje
Seznam v pekle
Nic nezůstává stejné
Tvorové noci
Povstaň ve mně
Tma kolem mě
Povzbuzuje jejich zlé skutky
Cítím svou mysl
Opouští mě
Budu následovat do věčnosti
Svítí na mě světlo
Cítím, jak vychází slunce
Oheň zažene můj strach
Můj strašný
Černé sny
Už ne
Vystraš mě
Dokud se nevrátí noc
Jak dlouho vydržím
Návrat
Věčná kletba
Vysvoboď mě ze všech bolestí
Strach ze soumraku
Paralyzuje mě
Cítím svou mysl
Opouští mě
Budu následovat do věčnosti
Svítí na mě světlo
Cítím, jak vychází slunce
Oheň zažene můj strach
Můj strašný
Černé sny
Už ne
Vystraš mě
Dokud se nevrátí noc
Černá je vězením mé duše
V mých strašidelných nocích
Svítí na mě světlo
Cítím, jak vychází slunce
Oheň zažene můj strach
Můj strašný
Černé sny
Už ne
Vystraš mě
Dokud se nevrátí noc

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com