TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: let me live 

Písňové texty a překlad: angel dust - let me live Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. let me live.

Původní

Separate me from the dead all around
Smashed into the ground
Ecstasy of killing blinded my eyes
I cannot remember the day it has begun,
Nor do I know why
Once I learned to kill and fight
For a battle that was in sight
When I'm dreaming,
I still hear them marching on
In the darkness,
Innocence got ripped
Out of my heart
I washed my hands in the blood of
The man that just have been killed
The beast in me had risen again,
Gave death into my hands
Oh, ripping, shooting, burning
That's the way, that I got drilled
Menmachine of no remorse.
The killer is deep in me
When I'm dreaming
I still hear them maching on
In the darkness. I start to pray:
Let me live, let me love again
Let me drop my head - into your lap
Let me live - let me love again
Ease my pain - when I'm home again
Wondering 'bout what a man is able to take
Wondering why I'm still alive
Exodus of humanity, already, it hast begun
Skulls and bones aroud me
A bloodbath full of lies
Insignia of imperfection branded in every face

překlad

Oddělte mě od mrtvých všude kolem
Narazil do země
Extáze zabíjení mi zaslepila oči
Nepamatuji si den, kdy to začalo,
Ani nevím proč
Jednou jsem se naučil zabíjet a bojovat
Pro bitvu, která byla v dohledu
Když sním,
Stále je slyším pochodovat dál
V temnotě,
Nevinnost byla roztrhána
Z mého srdce
Umyl jsem si ruce krví
Muž, který byl právě zabit
Bestie ve mně znovu povstala,
Dal jsem smrt do mých rukou
Trhání, střelba, pálení
Tak jsem se nechal vyvrtat
Menmachine bez lítosti.
Vrah je hluboko ve mně
Když sním
Stále je slyším machinovat
V temnotě. Začínám se modlit:
Nech mě žít, nech mě znovu milovat
Nech mě spadnout hlavu - do tvého klína
Nech mě žít - nech mě znovu milovat
Uklidni mou bolest - až budu zase doma
Zajímá vás, co je muž schopen vzít
Zajímalo by mě, proč jsem stále naživu
Exodus lidstva již začal
Lebky a kosti jsou pro mě
Krvavá lázeň plná lží
Insignie nedokonalosti značkové v každé tváři

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com