TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • angel dust – into the dark past chapter ii

Interpret: angel dust - Název: into the dark past chapter ii 

Písňové texty a překlad: angel dust - into the dark past chapter ii Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. into the dark past chapter ii.

Původní

Rising from the night of time
rising from damnation
growing furtive to old size
a thousand years old nation
Finding victims for their "Reich"
the lands' got a lot of strangers
they call back the crystal night
to burn the war creation
In a land where neighbours are strangers
and misleaded feel caled for avengers
in a land with bloodcovered history
Then the last man of their kind
finished life in prison
he's a martyr for their aims
started killing seasons
Now they march the insane hords
call the "Neo-Nation"
again the right hands risen high
a skinny revelation
In a land where neighbours are strangers
and misleaded feel caled for avengers
in a land with bloodcovered history
Back to the dark
Rising their hands higher
Back into the past
from the night of time
Banned graphitti on the walls
words of hate and murder
waiting for their masters call
back in line and order
In a land where neighbours are strangers
Back to the dark
Rising their hands higher
Back into the past
from the night of time
Back to the dark
Rising their hands higher
Back into the past
from the night of time

překlad

Vstává z noci času
vstal ze zatracení
roste nenápadně do staré velikosti
tisíc let starý národ
Hledání obětí pro jejich „říši“
země mají spoustu cizinců
říkají zpět křišťálovou noc
spálit válečné stvoření
V zemi, kde jsou sousedé cizinci
a zavádějící pocit opatrovaný pro mstitele
v zemi s krví zakrytou historií
Pak poslední muž svého druhu
skončil život ve vězení
je mučedníkem za jejich cíle
začal zabíjet sezóny
Nyní pochodují šílené hordy
říkat „Novonárod“
opět se zvedly pravé ruce vysoko
hubené odhalení
V zemi, kde jsou sousedé cizinci
a zavádějící pocit opatrovaný pro mstitele
v zemi s krví zakrytou historií
Zpátky do tmy
Zvednou ruce výš
Zpátky do minulosti
z noci času
Zakázané grafiti na stěnách
slova nenávisti a vraždy
čekají na volání svých pánů
zpět do řady a objednat
V zemi, kde jsou sousedé cizinci
Zpátky do tmy
Zvednou ruce výš
Zpátky do minulosti
z noci času
Zpátky do tmy
Zvednou ruce výš
Zpátky do minulosti
z noci času

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com