TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: forever 

Písňové texty a překlad: angel dust - forever Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. forever.

Původní

It's a tragedy, that's coming near
Hatred chains our thoughts, born in fear
Makes our children be martyrs of vanity
Sacrifice in another gods name
We speak of love and mercy
While only bullets answering every thrown stone
We praise our lord in heaven
But all our deeds are by blood and pain
Let's lay down our swords now
And let the blood dry now
It's not our destiny to be enemies
There can be a tomorrow
So let the blood dry now
No war can last forever
Time of killing lasts for so many years
Life lights burn so fast, all that's left are tears
Do you really believe our gods want us to kill?
Not one word of our belief tells this is out lords will
Time runs fast for you and me
But still our souls can be saved by the glory of love
Take the hand that reaches out for you
Let's end the madness before it's too late, too late
[repeat chorus]
[repeat bridge two]
[repeat chorus]

překlad

Je to tragédie, blíží se to
Naše myšlenky se rodí ve strachu z nenávisti
Dělá z našich dětí mučedníky marnosti
Obětujte se jménem jiného boha
Mluvíme o lásce a milosrdenství
Zatímco jen kulky odpovídají na každý hozený kámen
Chválíme našeho pána v nebi
Ale všechny naše skutky jsou krví a bolestí
Nyní položme meče
A nechte krev uschnout hned
Není naším osudem být nepřáteli
Může tu být zítra
Nechte teď krev uschnout
Žádná válka nemůže trvat věčně
Doba zabíjení trvá tolik let
Životní světla hoří tak rychle, vše, co zbylo, jsou slzy
Opravdu věříte, že naši bohové chtějí, abychom zabíjeli?
Ani jedno slovo naší víry neříká, že to je vůle pánů
Čas běží rychle tobě i mně
Ale přesto může být naše duše spasena slávou lásky
Vezměte ruku, která vás osloví
Ukončíme šílenství, než bude příliš pozdě, příliš pozdě
[opakovat refrén]
[opakovat most dva]
[opakovat refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com