TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • angel dust – follow me part 1

Interpret: angel dust - Název: follow me part 1 

Písňové texty a překlad: angel dust - follow me part 1 Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. follow me part 1.

Původní

Do you remember -
a walk along the river
In the valley of our dreams
Forgotten problems -
they've darkened the horizon
Life's no more what it seems
The other side of pain
is rising high again
And makes me cry
So why don't you follow me?
Why don't you follow me?
Forgotten promises -
just flow within the water
Rememberance - just fades away
Echoes of a perfect love
Hurt just like a force
from high above
[Chorus]
Times are changing -
life has just begun
There are new aims to be found
Different valleys
Sweeter dreams
Now I know new love
I found my way
[Chorus]

překlad

Pamatuješ si -
procházka podél řeky
V údolí našich snů
Zapomenuté problémy -
zatemnili horizont
Život už není takový, jaký se zdá
Druhá strana bolesti
opět vysoko stoupá
A rozplače mě
Tak proč mě nenasleduješ?
Proč mě nesleduješ?
Zapomenuté sliby -
prostě teče do vody
Pamatování - prostě mizí
Ozvěny dokonalé lásky
Bolí jako síla
shora
[Refrén]
Časy se mění -
život právě začal
Je třeba najít nové cíle
Různá údolí
Sladší sny
Teď znám novou lásku
Našel jsem cestu
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com