TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • angel dust – cross of hatred

Interpret: angel dust - Název: cross of hatred 

Písňové texty a překlad: angel dust - cross of hatred Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. cross of hatred.

Původní

See the fire, feel the pain,
The blood runs cold through our veins
No mercy will reflect in our eyes
United with the cold steel of death in our hands
Let them pay for the crimes, they have done
Cross Of Hatred
Crush their cities, burn down their lodgings,
Allow no one to survive
Or their revenge will eradicate
Your childrens lives
Be prepared for the moment,
when you'll meet your maker
And his reaper has become your own life taker
Cross Of Hatred
Oh, here I stand and I swear, it's your word that I bear
And I'll scream it out for everyone to hear
I will fight not asking why, I will rub out every lie
For your law, oh my Lord, I'm prepared to die
Cross Of Hatred
See an arm, see a leg
Torn apart the rest
That's been you my friend
Just seconds ago
How many tears are left to cry
How many lifes are left to die
Who'll answer me now after you've closed your eyes?
Cross Of Hatred

překlad

Vidět oheň, cítit bolest,
Krev nám chladne v žilách
V našich očích se neodráží žádné slitování
Spojeni se studenou ocelí smrti v našich rukou
Nechte je zaplatit za zločiny, oni to udělali
Kříž nenávisti
Rozdrťte jejich města, spálte jejich ubytování,
Nedovolte nikomu přežít
Nebo jejich pomsta vymizí
Vaše děti žijí
Buďte připraveni na tuto chvíli,
když potkáte svého tvůrce
A jeho sekačka se stala vaším vlastním uchazečem o život
Kříž nenávisti
Oh, tady stojím a přísahám, že je to vaše slovo, které nesu
A budu to křičet, aby to všichni slyšeli
Budu bojovat, nebudu se ptát proč, vymažu každou lež
Pro tvůj zákon, můj pane, jsem připraven zemřít
Kříž nenávisti
Podívejte se na paži, podívejte se na nohu
Zbytek roztrhán
To jsi byl můj příteli
Před několika vteřinami
Kolik slz zbývá plakat
Kolik životů zbývá zemřít
Kdo mi teď odpoví, až zavřeš oči?
Kříž nenávisti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com