TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: coming home 

Písňové texty a překlad: angel dust - coming home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. coming home.

Původní

Here I am - back from nowhere
I don't remember - everything
I've gone too far
There ain't nothing left
It started so softly -
Couldn't feel anything at all
Ther was no euphoria -
Reality was so close
Then fellows and me -
We tripped day by day
To visit the new world -
For the old did decay ...
My soul's flown away -
Left an empty space
I took a view into hell -
But I'm coming home
Slave me ...
Mother - please believe me
I never want you to die
Father, forgive me
Your memory lives in me
My soul's flown away -
Left an empty space
I took a view into hell -
But I'm coming back alive ...
I'm coming home
I'm coming home
Please believe me
I'm coming home
Deliver me ...

překlad

Tady jsem - odnikud
Nepamatuji si - všechno
Zašel jsem příliš daleko
Nezbylo nic
Začalo to tak jemně -
Necítil vůbec nic
Ther nebyla žádná euforie -
Realita byla tak blízko
Pak jsme spolu se mnou -
Zakopli jsme den za dnem
Chcete-li navštívit nový svět -
Pro staré se rozpadlo ...
Moje duše odletěla -
Zanechalo prázdné místo
Podíval jsem se do pekla -
Ale vracím se domů
Otrok mě ...
Matko - prosím věř mi
Nikdy nechci, abys zemřel
Otče, odpusť mi
Vaše paměť žije ve mně
Moje duše odletěla -
Zanechalo prázdné místo
Podíval jsem se do pekla -
Ale vracím se živý ...
vracím se domů
vracím se domů
Prosím věř mi
vracím se domů
Doruč mě ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com