TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel dust - Název: bleed 

Písňové texty a překlad: angel dust - bleed Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. bleed.

Původní

Frightened Shadows
Appear behind the light
And the coldness seizes me
A paralyzing pain catches me again
Can anybody tell me what's going on
Another day is over
see horror on the screen
The shadows gonna
touch my heart
A skeleton hand
that bears all the grief
Does lightly stroke my sleeping emphaty
Can I leave and close my eyes
for one more night
Can I pay to be set free
of all this pain
That makes me bleed
Gotta meet the pries
and ask for his help
Will the collection
heal my soul
Can money clear the temple
of prejudice and lies
Can I reach heaven and enter paradise
[Chorus]
Love and faith
Future and hope
Never appear in their lives
Has all guilt been payed
by the death of christ
Or is there something to apologize
[Chorus]

překlad

Vyděšené stíny
Objevte se za světlem
A chlad se mě zmocňuje
Opět mě chytí paralyzující bolest
Může mi někdo říct, co se děje
Další den skončil
vidět hrůzu na obrazovce
Stíny budou
dotknout se mého srdce
Skeletová ruka
který nese veškerý zármutek
Lehce pohladí mou spící empatii
Mohu odejít a zavřít oči
ještě jednu noc
Mohu zaplatit, abych byl osvobozen
ze všech té bolesti
To mě nutí krvácet
Musím se setkat s priesami
a požádat ho o pomoc
Bude kolekce
uzdrav mou duši
Mohou peníze vyčistit chrám
předsudků a lží
Mohu dosáhnout nebe a vstoupit do ráje
[Refrén]
Láska a víra
Budoucnost a naděje
Nikdy se neobjeví v jejich životě
Byla vyplacena veškerá vina
smrtí Krista
Nebo je co omluvit
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com