TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • angel dust – addicted to serenity

Interpret: angel dust - Název: addicted to serenity 

Písňové texty a překlad: angel dust - addicted to serenity Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel dust! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel dust a podívejte, jaké další písničky od angel dust máme v našem archívu, např. addicted to serenity.

Původní

Here I am
Just a poor boys dream
My life's lost in trouble
You know what I mean
Knowing the gutter
There ain't no escape
Life has no offers just my body is raped
All my broken promises
Intentions that have failed
Helped me cross the borderline
All the screaming memories
That I wasted in my life
Creeping death is gonna shine
I am lost but I will find
Just a little piece of mind
To keep my self back in control
Will it ever be the same
The syrenge is calling out my name
See myself I am addicted
To serenity
Wasted time
For a shot to come
The bigger they are
The more I'm done
Sacred feelings
There ain't no return
Suicide solution
In hell I will burn

překlad

Tady jsem
Jen chudí chlapci sní
Můj život ztratil potíže
Víš co myslím
Znát okap
Není úniku
Život nemá žádné nabídky, jen moje tělo je znásilněno
Všechny mé porušené sliby
Záměry, které selhaly
Pomohl mi překročit hranici
Všechny ječící vzpomínky
To jsem promarnil ve svém životě
Plíživá smrt bude zářit
Jsem ztracen, ale najdu
Jen kousek mysli
Abych měl své já zpět pod kontrolou
Bude to někdy stejné?
Siréna volá mé jméno
Podívejte se, jsem závislý
Do klidu
Ztracený čas
Aby přišla rána
Čím větší jsou
Čím víc jsem hotový
Posvátné pocity
Není návratu
Řešení sebevraždy
V pekle budu hořet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com