TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: can you feel it 

Písňové texty a překlad: angel - can you feel it Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. can you feel it.

Původní

I woke up late this morning
I pulled myself right out of bed.
Right outside my window,
The rain was fallin' hot as lead.
So I drank a pint of rum,
'Till rushed up to the top of my head.
Then lookin' kinda pale,
I drank a glass of ale again.
Lift a toast to the past,
Drink to the future at last.
Then fill another glass,
'Cause it's comin' up much too fast.
Now runnin' through the streets,
Lookin' for some hospitality.
I found the nearest inn,
Asn I had a fifth of gin sent to me.
When I saw a small dispute,
Over girls of ill repute, naturally.
Then the lights went out,
And I took a subtle hint to leave.
Lift a toast to the past,
Drink to the future at last,
Then fill another glass,
'Cause it's comin' up much too fast.
[Chorus]
Can you feel it, Can you feel it at all?
Can you feel it, Can you feel it at all?
Sittin' on a fence,
Breaking your defense for affection.
Watchin' every move,
Though you haven't got a clue or suspicion.
You know you're looking fine,
But you're thinkin' there's some kind of connection.
You're asking is that all,
Lookin' through a crystal ball for direction.
Lift a toast to the past,
Drink to the future at last.
Then fill another glass,
'Cause it's comin' on much too fast.
[Chorus: x2]

překlad

Dnes ráno jsem se probudil pozdě
Vytáhl jsem se přímo z postele.
Hned za mým oknem
Déšť padal horký jako olovo.
Takže jsem vypil půllitr rumu,
„Až se mi vrhl na temeno hlavy.
Pak vypadám trochu bledě
Znovu jsem vypil sklenici piva.
Zvedněte přípitek do minulosti,
Napijte se do budoucnosti.
Poté naplňte další sklenici,
Protože to přichází příliš rychle.
Teď běžím ulicemi
Hledám nějakou pohostinnost.
Našel jsem nejbližší hostinec
Asn jsem si nechal poslat pětinu ginu.
Když jsem viděl malý spor,
Přes dívky se špatnou pověstí, přirozeně.
Pak světla zhasla,
A já jsem jemně naznačil, abych odešel.
Zvedněte přípitek do minulosti,
Napij se do budoucnosti
Poté naplňte další sklenici,
Protože to přichází příliš rychle.
[Refrén]
Cítíš to, Cítíš to vůbec?
Cítíš to, Cítíš to vůbec?
Sedím na plotě,
Prolomení obrany pro náklonnost.
Sleduji každý pohyb
Ačkoli nemáte ponětí ani podezření.
Víš, že vypadáš dobře,
Ale myslíš si, že existuje nějaká souvislost.
Ptáš se, to je všechno,
Hledám směr křišťálovou koulí.
Zvedněte přípitek do minulosti,
Napijte se do budoucnosti.
Poté naplňte další sklenici,
Protože to přijde příliš rychle.
[Chorus: x2]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com