TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • angel – big boy let s do it again

Interpret: angel - Název: big boy let s do it again 

Písňové texty a překlad: angel - big boy let s do it again Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. big boy let s do it again.

Původní

Well loose lady Lucy was leanin' with her hips on the wall.
Laughin' with a drink cause she knows that she's the cause of it all.
Well never needs a mirror, just moves,
And that'll start 'em to brawl.
Roving with her eyes through Vogue,
Or maybe was it McCall?
So let her come closer,
Give her all that she needs.
She's looking for a man or anyone who'll give her a chance,
Then shuffles to the bar and waits for someone hot to romance.
And when the time is right she'll send you deeper into a trance,
With a smile she'll drive you wild all she needs is just a bit of a glance.
So let her come closer,
Give her all that she needs.
Chorus:
Hey Big Boy!! Let's do it again.
Hey Big Boy!! Let's do it again
She was standing by the pier,
Waiting for her dear friend Tom.
When along came a man,
Who she only knew as Sam with a gun.
Well he found her there with Tom,
And he did only thing he could do.
So he gave them both a taste,
And with that he left in haste for some brew.
(Yes he did)
So let her come closer,
Give her all that she needs.

překlad

Dobře uvolněná dáma Lucy se opírala o boky na zdi.
Směje se na pití, protože ví, že ona je příčinou všeho.
No, nikdy nepotřebuje zrcadlo, jen se pohybuje,
A to je začne rvát.
Toulala se očima skrz Vogue,
Nebo to byl snad McCall?
Nech ji tedy přijít blíž,
Dejte jí vše, co potřebuje.
Hledá muže nebo kohokoli, kdo jí dá šanci,
Pak se zamíchá k baru a čeká na někoho, kdo je romantický.
A až bude správný čas, pošle tě hlouběji do transu,
S úsměvem vás rozzuří, vše, co potřebuje, je jen malý pohled.
Nech ji tedy přijít blíž,
Dejte jí vše, co potřebuje.
Refrén:
Ahoj velký kluku !! Udělejme to znovu.
Ahoj velký kluku !! Udělejme to znovu
Stála u mola,
Čeká na svého drahého přítele Toma.
Když přišel muž,
Koho znala jen jako Sam se zbraní.
Našel ji tam s Tomem,
A udělal jen to, co mohl udělat.
Takže jim dal ochutnat,
A s tím ve spěchu odešel pro nějaké vaření.
(Ano, udělal)
Nech ji tedy přijít blíž,
Dejte jí vše, co potřebuje.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com