TEXTPREKLAD.COM

Interpret: angel - Název: beyond the wall 

Písňové texty a překlad: angel - beyond the wall Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od angel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od angel a podívejte, jaké další písničky od angel máme v našem archívu, např. beyond the wall.

Původní

I was a slave to you
And never know it
A true believer, I had faith
And bound to it
Was it love or just obsession
To please you I would never question
Your jaded point of view
In a picture perfect world
It all seemed right
But I had to close my mind
To live that life
So afraid to make mistakes
I lived in fear of my own faith
But then I opened up my eyes
Temptation, damnation, salvation
I would risk it all
To know, to go beyond the wall
Unbroken, I'm open
Please make me not afraid to fall
I've gotta know, I've gotta go beyond the wall
In this life of contemplation
There's a real fine line
Between the truth and expectations
You can lose your mind
With every answer comes a question
Gotta find your own direction
You gotta open up your eyes
Temptation, damnation, salvation
I would risk it all
To know, to go beyond the wall
Unbroken, I'm open
Please make me not afraid to fall
I've gotta know, I've gotta go beyond the wall
Sacrifice security
The fantast has died
And I know no one waits for me
On the other side
Temptation, damnation, salvation
I would risk it all
To know, to go beyond the wall
Unbroken, I'm open
Please make me not afraid to fall
I've gotta know, I've gotta go beyond the wall
Temptation, damnation, salvation
I would risk it all
To know, to go beyond the wall
Unbroken, I'm open
Please make me not afraid to fall
I've gotta know, I've gotta go beyond the wall

překlad

Byl jsem ti otrokem
A nikdy to nevíte
Skutečný věřící, měl jsem víru
A vázán na to
Byla to láska nebo jen posedlost
Abych tě potěšil, nikdy bych nepochyboval
Váš vyčerpaný úhel pohledu
V obraze dokonalý svět
Všechno se zdálo správné
Ale musel jsem zavřít mysl
Žít ten život
Bojím se dělat chyby
Žil jsem ve strachu ze své vlastní víry
Ale pak jsem otevřel oči
Pokušení, zatracení, spása
Všechno bych riskoval
Vědět, jít za zeď
Neporušený, jsem otevřený
Prosím, ať se nebojím padnout
Musím to vědět, musím jít za zeď
V tomto životě rozjímání
Je tu opravdu tenká čára
Mezi pravdou a očekáváním
Můžete přijít o rozum
S každou odpovědí přichází otázka
Musím najít svůj vlastní směr
Musíš otevřít oči
Pokušení, zatracení, spása
Všechno bych riskoval
Vědět, jít za zeď
Neporušený, jsem otevřený
Prosím, ať se nebojím padnout
Musím to vědět, musím jít za zeď
Obětujte bezpečnost
Fantast zemřel
A vím, že na mě nikdo nečeká
Na druhé straně
Pokušení, zatracení, spása
Všechno bych riskoval
Vědět, jít za zeď
Neporušený, jsem otevřený
Prosím, ať se nebojím padnout
Musím to vědět, musím jít za zeď
Pokušení, zatracení, spása
Všechno bych riskoval
Vědět, jít za zeď
Neporušený, jsem otevřený
Prosím, ať se nebojím padnout
Musím to vědět, musím jít za zeď

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com