TEXTPREKLAD.COM

Interpret: anberlin - Název: safe here 

Písňové texty a překlad: anberlin - safe here Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od anberlin! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od anberlin a podívejte, jaké další písničky od anberlin máme v našem archívu, např. safe here.

Původní

Later that day we made our way to the old cathedral door
A flame, a figure, a shadow
Walked away towards the tower alone
We must be close nearby
Hope cannot find our own way
Through dark, it's cold, I'm told it's gray
There's a light that never grows dim
But if all can be made right there's still a chance on New Years' Day
And if Grace were here I would love to see her face somehow, someway
And if all is well that means there's still a chance in hell
You are safe here, safe here in these arms of mine
There is shelter, shelter from the mire of life
Claiming sanctuary from the fire that drove you in
You are safe here, safe here in these arms of mine
Climbing the stairs towards heaven
Making our own way into the room
Empty, barren
Not another soul in sight
Then when the moon came crawling
There in the night, a great divide
A whisper, a motion, calling
We're the 99 all right
But if all can be made right there's still a chance on New Years' Day
And if all is well that means there's still a chance in hell
You are safe here, safe here in these arms of mine
There is shelter, shelter from the mire of life
Claiming sanctuary from the fire that drove you in
You are safe here, safe here in these arms of mine
Now a tradition said
Buying penance did a wrong and right
A great collapse
Great collapse
You are safe here, safe here in these arms of mine
There is shelter, shelter from the mire of life
Claiming sanctuary from the fire that drove you in
You are safe here, safe here in these arms of mine

překlad

Později toho dne jsme se vydali ke starým dveřím katedrály
Plamen, postava, stín
Odešel sám k věži
Musíme být poblíž
Naděje nemůže najít naši vlastní cestu
Tmou je zima, řekl jsem, že je šedá
Je tu světlo, které nikdy nestmívá
Pokud se však všechno dá do pořádku, na Nový rok stále existuje šance
A kdyby tu byla Grace, ráda bych nějakým způsobem viděla její tvář
A pokud je vše v pořádku, znamená to, že v pekle stále existuje šance
Jsi v bezpečí tady, v bezpečí tady v těchto mých náručích
Existuje úkryt, úkryt před bažinou života
Získání útočiště před ohněm, který vás zahnal dovnitř
Jsi v bezpečí tady, v bezpečí tady v těchto mých náručích
Lezení po schodech směrem k nebi
Vydáme se vlastní cestou do místnosti
Prázdné, neplodné
Žádná další duše v dohledu
Pak, když se měsíc plazil
Tam v noci, velká propast
Šepot, pohyb, volání
Jsme 99 v pořádku
Pokud se však všechno dá do pořádku, na Nový rok stále existuje šance
A pokud je vše v pořádku, znamená to, že v pekle stále existuje šance
Jsi v bezpečí tady, v bezpečí tady v těchto mých náručích
Existuje úkryt, úkryt před bažinou života
Získání útočiště před ohněm, který vás zahnal dovnitř
Jsi v bezpečí tady, v bezpečí tady v těchto mých náručích
Nyní se říká tradice
Nákup pokání udělal špatně a správně
Velký kolaps
Velký kolaps
Jsi v bezpečí tady, v bezpečí tady v těchto mých náručích
Existuje úkryt, úkryt před bažinou života
Získání útočiště před ohněm, který vás zahnal dovnitř
Jsi v bezpečí tady, v bezpečí tady v těchto mých náručích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com