TEXTPREKLAD.COM

Interpret: anberlin - Název: godspeed 

Písňové texty a překlad: anberlin - godspeed Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od anberlin! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od anberlin a podívejte, jaké další písničky od anberlin máme v našem archívu, např. godspeed.

Původní

Burning down Neverland, scatter the ashes
White lines, black tar, the matches
Is this another dead by misadventure?
Tell me what you got, what you really got, hey, hey
We'll rest in our graves
Lexington, course your veins
Sleepers can't just wake the dead
When needles and lovers collapse on guilty beds
Fall asleep
Don't fall asleep
Don't fall asleep
They lied when they said that the good die young
They lied when they said the good die young, whoa, oh, oh, oh
They lied when they said the good die young
Stay with me, stay with me tonight
Burning down bridges now, scatter the ashes
Godspeed to all you're after
Is this a life left just to remember?
Tell them who you were, who you really were, hey, hey
Kill yourself slowly over time
Fashion statement suicide
She's still asleep in the Chelsea hotel
Bad turns to worse and the worse turns into hell
Fall asleep
Don't fall asleep
Don't fall asleep
God saved the eyes that are dim tonight
They lied when they said the good die young, whoa, oh, oh, oh
They lied when they said the good die young
Stay with me, stay with me tonight
Whoa, oh, oh, oh
They lied when they said the good die young, whoa, oh, oh, oh
They lied when they said the good die young
Stay with me, stay with me tonight
They lied when they said the good die young, whoa, oh, oh, oh
They lied when they said the good die young
Stay with me, stay with me tonight

překlad

Hořící Neverland, rozptýlit popel
Bílé čáry, černý dehet, zápalky
Je tohle další mrtvý náhodou?
Řekni mi, co máš, co opravdu máš, hej, hej
Budeme odpočívat v našich hrobech
Lexingtonu, samozřejmě si vezmi žíly
Pražce nemohou jen tak probudit mrtvé
Když se jehly a milenci zhroutí na vinných postelích
Usnout
Neusínej
Neusínej
Lhali, když říkali, že dobří umírají mladí
Lhali, když řekli, že dobří umírají mladí, kdoví, oh, oh, oh
Lhali, když řekli, že dobří umírají mladí
Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou dnes večer
Nyní pálí mosty, rozptyluje popel
Godspeed všem, po čem toužíte
Je tohle život jen na památku?
Řekni jim, kdo jsi, kým ve skutečnosti jsi, hej, hej
Postupně se pomalu zabíjejte
Módní prohlášení sebevražda
Stále spí v hotelu Chelsea
Špatné se změní v horší a horší v peklo
Usnout
Neusínej
Neusínej
Bůh zachránil oči, které jsou dnes večer matné
Lhali, když řekli, že dobří umírají mladí, kdoví, oh, oh, oh
Lhali, když řekli, že dobří umírají mladí
Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou dnes večer
Whoa, oh, oh, oh
Lhali, když řekli, že dobří umírají mladí, kdoví, oh, oh, oh
Lhali, když řekli, že dobří umírají mladí
Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou dnes večer
Lhali, když řekli, že dobří umírají mladí, kdoví, oh, oh, oh
Lhali, když řekli, že dobří umírají mladí
Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou dnes večer

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com