TEXTPREKLAD.COM

Interpret: an pierle - Název: walk 

Písňové texty a překlad: an pierle - walk Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od an pierle! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od an pierle a podívejte, jaké další písničky od an pierle máme v našem archívu, např. walk.

Původní

So if you'd walk
A thousand miles
Until you'd reach our home tonight
We'd set fire
To everything
So what d'' you think
Through heavy snowfall
And bitter cold
I hope you're packed
In solid clothes
Your shiny mooses
Don't need to rest
It's for the best
Maybe it is true
Love's to bleed
True love
Is to need
Sometimes
It flows to the sea
That's why you always come
Back to me
With jam & coffee
And toasted bread
On Sunday morning
We'll talk and sit
And we're surprised
That we are blessed
Such happiness
You're so attractive
Your salty smell
Is my favourite flavour
I live to tell
That by tonight
You will be here
Come, I'm in need
True love
To need, we have
Agreed
True love don't need no receipt

překlad

Takže kdybyste chodili
Tisíc mil
Dokud se dnes večer nedostaneš k nám domů
Zapálili jsme
Ke všemu
Tak co si myslíš?
Silným sněžením
A trpká zima
Doufám, že jsi nabitý
V pevném oblečení
Vaše lesklé moose
Nemusíte odpočívat
Je to pro nejlepší
Možná je to pravda
Láska musí krvácet
Pravá láska
Je třeba
Někdy
Teče do moře
Proto vždy přijdeš
Zpátky ke mně
S marmeládou a kávou
A toastový chléb
V neděli ráno
Budeme si povídat a sedět
A jsme překvapeni
Že jsme požehnáni
Takové štěstí
Jsi tak atraktivní
Váš slaný zápach
Je moje oblíbená příchuť
Žiju, abych to řekl
To dnes večer
Budete zde
Pojď, jsem v nouzi
Pravá láska
Potřebujeme, máme
Dohodnuto
Pravá láska nepotřebuje žádné potvrzení

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com