TEXTPREKLAD.COM

Interpret: an pierle - Název: sorry 

Písňové texty a překlad: an pierle - sorry Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od an pierle! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od an pierle a podívejte, jaké další písničky od an pierle máme v našem archívu, např. sorry.

Původní

Say you will
Don't be shy
I'll ask nothing
But your time
In return
I'm concerned
I'm so sorry
I can't do this much better
In front of you
Though I try
I hurt you
By the strange things I never can tell
'Cause I've got them all covered so well
You can't name them nor solve them
Without getting involved
I'm surprised
Never thought
I'd be shy
Always joke
Always smile
Showing off
I'm a jester
I'm not nice
I'm flirtatious
Made of ice
But I'm scared
Deep inside
Still the same things we never can tell
'Cause we've all got them covered so well
You can't name them or solve them
'Cause you're getting involved
Hahahahaa
Hahahahaa
No I'm serious
Thought I try
It's my search for
The things I hide from myself
Stupid I

překlad

Řekni, že budeš
Nestyď se
Na nic se nebudu ptát
Ale tvůj čas
Na oplátku
Obávám se
Je mi to moc líto
Nemohu to udělat mnohem lépe
Před tebou
I když se snažím
ublížil jsem ti
Podle zvláštních věcí, které nikdy nemohu říct
Protože je mám všechny tak dobře pokryté
Nemůžete je pojmenovat ani vyřešit
Bez zapojení
Jsem překvapen
Nikdy jsem si nemyslel
Byl bych plachý
Vždy vtip
Vždy se usmívej
Předvádění se
Jsem šašek
Nejsem milý
Jsem koketní
Vyrobeno z ledu
Ale já se bojím
Hluboko uvnitř
Stále stejné věci, které nikdy nemůžeme říct
Protože všichni je máme tak dobře pokryté
Nemůžete je pojmenovat ani vyřešit
Protože se zapojuješ
Hahahahaa
Hahahahaa
Ne Myslím to vážně
Myslel jsem, že to zkusím
Je to moje hledání
Věci, které před sebou skrývám
Hloupý já

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com