TEXTPREKLAD.COM

Interpret: an pierle - Název: once again 

Písňové texty a překlad: an pierle - once again Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od an pierle! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od an pierle a podívejte, jaké další písničky od an pierle máme v našem archívu, např. once again.

Původní

I've never done anything strange
I'm just alive
I never got nowhere great
By surprise
All I do is silly things
With my life
I'm sorry already but
I think I'll survive
I have to walk
Though I'm gonna fall down again
The same as always
But I stay tough
Hope I'm gonna rise and remain
To swim through the rain
Once again
Its nice to see the girls swirl
Like flies around you
You say you don't notice, but
Well, I'm sure you do
And its funny to see you father
Grow physically through you
You way you want action but
You've got too much to lose
If you don't choose to
Walk
How are you gonna fall down again
And learn something, oh
Life's insane
Hope you're gonna rise and remain
To swim through the rain
Once again

překlad

Nikdy jsem neudělal nic zvláštního
Jsem jen naživu
Nikdy jsem se nikam nedostal skvěle
Překvapením
Jediné, co dělám, jsou hloupé věci
S mým životem
Omlouvám se už, ale
Myslím, že přežiji
Musím chodit
I když zase spadnu
Stejné jako vždy
Ale zůstávám tvrdý
Doufám, že povstanu a zůstanu
Plavat deštěm
Ještě jednou
Je hezké vidět víření dívek
Jako mouchy kolem vás
Říkáte, že si toho nevšimnete, ale
Jsem si jistý, že ano
A je legrační tě vidět, otče
Fyzicky růst skrze vás
Jak chcete, ale chcete
Máš toho moc co ztratit
Pokud se nerozhodnete
Procházka
Jak zase spadneš
A něco se nauč, ach
Život je šílený
Doufám, že povstaneš a zůstaneš
Plavat deštěm
Ještě jednou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com