TEXTPREKLAD.COM

Interpret: an pierle - Název: mud stories 

Písňové texty a překlad: an pierle - mud stories Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od an pierle! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od an pierle a podívejte, jaké další písničky od an pierle máme v našem archívu, např. mud stories.

Původní

I won't give in
I put fresh heart
Into myself
But I flee my thoughts
I won't give in
I've sealed my mouth
Won't say a thing
At least not out loud
Funny I'd like to seduce you
Funny how I feel
Maybe I'm lost on the tough side
Maybe this time it's for real
But I would like to be
But funny things for you
I'll manage a seven day working week
For your sake
As mary goes round on the playground
She is ever asking ever too much
I'm getting nervous
I hang around
It's no big deal
I'll sort it out
I'd like to tell you all my
Mud stories
Mud stories
Mud on my raincoat still
Much stories
Mud stories
Much on my raincoat still
Mud stories
Much fuss about a cheap thrill
I won't give in
I have no chance
I'll have enough
With one romance
I'd like to tell you bout my
Mud stories
Mud stories
Mud on my raincoat still
Much stories
Mud stories
Much on my raincoat still
Mud stories
Much fuss about a cheap thrill

překlad

Nevzdám se
Dal jsem čerstvé srdce
Do sebe
Ale utíkám před svými myšlenkami
Nevzdám se
Zapečetil jsem ústa
Neřeknu nic
Alespoň ne nahlas
Legrační, chtěl bych tě svést
Zvláštní, jak se cítím
Možná jsem ztracen na tvrdé straně
Možná je to tentokrát skutečné
Ale chtěl bych být
Ale zábavné věci pro vás
Zvládnu sedmidenní pracovní týden
Pro tvé dobro
Jak Mary obchází hřiště
Někdy žádá příliš mnoho
Začínám být nervózní
Poflakoval jsem se
Není to velký problém
Vyřeším to
Rád bych vám řekl všechny své
Bahenné příběhy
Bahenné příběhy
Bahno na mé pláštěnce stále
Mnoho příběhů
Bahenné příběhy
Stále ještě na mé pláštěnce
Bahenné příběhy
Hodně povyku o levném vzrušení
Nevzdám se
Nemám šanci
Budu mít dost
S jednou romantikou
Chtěl bych ti říct o mém
Bahenné příběhy
Bahenné příběhy
Bahno na mé pláštěnce stále
Mnoho příběhů
Bahenné příběhy
Stále ještě na mé pláštěnce
Bahenné příběhy
Hodně povyku o levném vzrušení

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com