TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • an pierle – leave me there

Interpret: an pierle - Název: leave me there 

Písňové texty a překlad: an pierle - leave me there Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od an pierle! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od an pierle a podívejte, jaké další písničky od an pierle máme v našem archívu, např. leave me there.

Původní

Leave me there by the fire
Cover me with a blanket
Over my dead body
Hold on, take a sandwich
And keep me company
Till I s-s-sleep over my dead body
Im so cold
Leave me here
Think of nothing to do
Or tell me everything about us
Im so cold
Were walking closely together
In the park at night
Almost full moon
For lunatics and lovers
Im worthy of you
Darling, Im looking for protection
After ten days of rain
Everything is soaking wet
Baby, does make me forget
He said, Oh, what a love
He said, he said, Oh, what a love
He said, Oh, what a love
He said, Oh, what a love

překlad

Nech mě tam u ohně
Přikryj mě přikrývkou
Přes moji mrtvolu
Vydrž, vezmi si sendvič
A udělej mi společnost
Dokud nebudu spát nad svým mrtvým tělem
Jsem tak chladný
Nechte mě tady
Nemysli na nic, co bys měl dělat
Nebo mi řekni všechno o nás
Jsem tak chladný
Šli jsme těsně k sobě
V noci v parku
Téměř úplněk
Pro blázny a milence
Jsem vás hoden
Miláčku, hledám ochranu
Po deseti dnech deště
Všechno je mokré
Zlato, nutí mě to zapomenout
Řekl: Ach, jaká láska
Řekl, řekl: Ach, jaká láska
Řekl: Ach, jaká láska
Řekl: Ach, jaká láska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com