TEXTPREKLAD.COM

Interpret: amy grant - Název: say once more 

Písňové texty a překlad: amy grant - say once more Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od amy grant! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od amy grant a podívejte, jaké další písničky od amy grant máme v našem archívu, např. say once more.

Původní

(Oh....)

Let me say once more that I love you,

Let me say one time, maybe two,

That I love the way that you love me,

And I wish I knew more of you.

Let me say once more that I love you,

Let me say one time, maybe two,

That I love the way that you love me,

And I wish I knew more of you.

Tell me that time can't erase

This look of love on your face.

Let me say once more that I need you,

One more time or just maybe two.

Oh, my life will always be richer

For the time I've spent here with you.

Let me say once more that I love you,

Let me say one time, maybe two,

That I love the way that you love me,

And I wish I knew more of you.

Tell me that time won't erase

The way that my heart sees your face.

I call your name,

You look my way,

It's clear you trust each word I say.

When life is long and problems come,

You'll always be my only one.

So now we're standing face to face,

And with one look your eyes embrace me.

Squeeze away each haunting fear,

And say the words I long to hear.

Tell me that time won't erase

This look of love.

Oh....

Let me say once more.

I love you.

I do, I do, I do, I do, I do.

Let me say once more that I love you,

Let me say one time, maybe two,

That I love the way that you love me,

And I wish I knew more of you.

Let me say once more that I love you,

One more time or just maybe two,

That I love the way that you love me,

And I want to know more of you.

(I call your name,

You look my way, I love you.

It's clear you trust each word I say. I do....

When life is long and problems come,

You'll always be my only one.

So now we're standing face to face, Oh, I need you.

And with one look your eyes embrace me. I want you.

Squeeze away each haunting fear, More and more and more.

And say the words I long to hear.)

(I call your name, Let me say once more

You look my way, That I love you,

It's clear you trust each word I say. Let me say one time, maybe two,

When life is long and problems come, That I love the way that you love

me,

You'll always be my only one. And I wish I knew more of you.

So now we're standing face to face, Let me say once more that I love you,

And with one look your eyes embrace me. Let me say one time, maybe two,

Squeeze away each haunting fear, That I love the way that you love me,

And say the words I long to hear.) And I wish I knew more of you.

překlad

(Oh....)

Dovolte mi ještě jednou říct, že vás miluji,

Dovolte mi říct ještě jednou, možná dvakrát,

že miluji způsob, jakým mě miluješ,

A přál bych si, abych o tobě věděl víc.

Dovol mi říct ještě jednou, že tě miluju,

Řeknu to ještě jednou, možná dvakrát,

že miluji to, jak mě miluješ,

A přál bych si, abych o tobě věděl víc.

Řekni mi, že čas nemůže vymazat

tenhle výraz lásky ve tvé tváři.

Dovol mi říct ještě jednou, že tě potřebuji,

Ještě jednou nebo možná dvakrát.

Ach, můj život bude vždy bohatší

pro čas, který jsem tu s tebou strávil.

Dovol mi říct ještě jednou, že tě miluji,

Dovol mi říct ještě jednou, možná dvakrát,

že miluji to, jak miluješ ty mě,

A přál bych si, abych o tobě věděl víc.

Řekni mi, že čas to nevymaže.

způsob, jakým mé srdce vidí tvou tvář.

Volám tvé jméno,

a ty se podíváš mým směrem,

Je jasné, že věříš každému mému slovu.

Když život je dlouhý a problémy přicházejí,

vždycky budeš můj jediný.

Tak teď stojíme tváří v tvář,

a tvé oči mě objímají jediným pohledem.

Stlačují každý strašidelný strach,

a řekni slova, která toužím slyšet.

Řekni mi, že čas to nevymaže.

tenhle pohled lásky.

Oh....

Dovol mi to říct ještě jednou.

Miluji tě.

Miluji, miluji, miluji, miluji, miluji, miluji.

Dovol mi ještě jednou říct, že tě miluji,

Dovolte mi říct ještě jednou, možná dvakrát,

že miluji způsob, jakým miluješ ty mě,

A přál bych si, abych o tobě věděl víc.

Dovol mi říct ještě jednou, že tě miluju,

Ještě jednou nebo možná dvakrát,

že miluji to, jak mě miluješ,

A chci o tobě vědět víc.

(Volám tvé jméno,

Podívej se mým směrem, miluji tě.

Je jasné, že věříš každému mému slovu. I do....

Když je život dlouhý a přicházejí problémy,

vždycky budeš můj jediný.

Tak teď stojíme tváří v tvář, Ach, potřebuji tě.

A jediným pohledem mě tvé oči obejmou. Chci tě.

Stlačit každý strašidelný strach, víc a víc a víc.

A řekni slova, která toužím slyšet.)

(Volám tvé jméno, Dovol mi říct ještě jednou.

Podívej se mým směrem, Že tě miluji,

Je jasné, že věříš každému mému slovu. Dovol mi říct ještě jednou, možná dvakrát,

Když život je dlouhý a problémy přicházejí, Že miluji tak, jak miluješ ty.

mě,

Vždycky budeš můj jediný. A přál bych si, abych tě znal víc.

Tak teď stojíme tváří v tvář, Dovol mi říct ještě jednou, že tě miluju,

A tvé oči mě obejmou jediným pohledem. Dovol mi říct to jednou, možná dvakrát,

Vytěsnit každý strašidelný strach, Že miluji způsob, jakým mě miluješ,

A řekni slova, která toužím slyšet.) A přál bych si, abych tě znal víc.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com