TEXTPREKLAD.COM

Interpret: amber rose - Název: fame 

Písňové texty a překlad: amber rose - fame Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od amber rose! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od amber rose a podívejte, jaké další písničky od amber rose máme v našem archívu, např. fame.

Původní

[Verse 1: Amber Rose]
Scrutinize, being blind
Excited by all the lights
The question wasn't made up
Like these rumors were made up
Can't shop for clothes or buy some cigs
Without paparazzi waiting for a flick (I see you)
This is a new situation
Now you're an overnight sensation
[Hook]
You're not ready for the fame
Ooooh, oh, oh, oh, oh, oh
You're not ready for the fame
Ooooh, oh, oh, oh, oh, oh
[Verse 2: Amber Rose]
Can't deny it's just fly
Private jets flying high
Rockin'rockin' things you won't see
Tell 'em made by Givenchy
Three years ago, just a girl
Now your name is known around the world
This is a new situation
Now you're an overnight sensation
[Hook 2]
Now you're ready for the fame
Ooooh, oh, oh, oh, oh, oh
Now you're ready for the fame
Ooooh, oh, oh, oh, oh, oh
[Verse 3: Wiz Khalifa]
And you made it this year
Coming up so they hate it
Fly first class so they could get mad
You heard what they have to say but you paid it
Now you're busting out, doing your thing
In your face, cuss 'em out
Brag cause you're the one that they fuss about
You's a bad little mother shut your mouth, cause
[Bridge]
Everything you say will
Will and can be used against you
Everything you say will
Will and can be used against you
Everything you say will
Will and can be used against you
Everything you say
It's all because of the F-A-M-E (F-A-M-E)
You're not ready
You're not ready for the fame
Now you're ready for the fame
[Hook]
F-A-M-E, F-A-M-E, F-A-M-E, F-A-M-E
F-A-M-E, F-A-M-E
Are you ready for the fame?

překlad

[Verš 1: Jantarová růže]
Prozkoumejte, že jste slepí
Nadšený všemi světly
Otázka nebyla vymýšlena
Jako by se tyto fámy vymýšlely
Nemůžu nakupovat oblečení nebo koupit nějaké cigy
Bez toho, aby paparazzi čekali na pohyb (vidím tě)
Toto je nová situace
Nyní jste senzací přes noc
[Háček]
Nejste připraveni na slávu
Ooooh, oh, oh, oh, oh, oh
Nejste připraveni na slávu
Ooooh, oh, oh, oh, oh, oh
[Verse 2: Amber Rose]
Nemohu popřít, že to prostě letí
Soukromé tryskové letouny vysoko
Rockové věci, které neuvidíte
Řekněte jim to od Givenchyho
Před třemi lety jen holka
Nyní je vaše jméno známé po celém světě
Toto je nová situace
Nyní jste senzací přes noc
[Háček 2]
Nyní jste připraveni na slávu
Ooooh, oh, oh, oh, oh, oh
Nyní jste připraveni na slávu
Ooooh, oh, oh, oh, oh, oh
[Verš 3: Wiz Khalifa]
A letos jste to zvládli
Chystají se, aby to nenáviděli
Leťte první třídou, aby se mohli naštvat
Slyšeli jste, co mají na srdci, ale zaplatili jste to
Nyní vypadáváte a děláte své věci
Do tváře je vydělej
Chvástat se, protože ty jsi ten, kvůli kterému se trápí
Jsi špatná matka, zavři ústa, příčina
[Most]
Všechno, co řekneš, bude
Bude a může být použit proti vám
Všechno, co řekneš, bude
Bude a může být použit proti vám
Všechno, co řekneš, bude
Bude a může být použit proti vám
Všechno, co říkáš
Je to všechno kvůli F-A-M-E (F-A-M-E)
Nejste připraveni
Nejste připraveni na slávu
Nyní jste připraveni na slávu
[Háček]
F-A-M-E, F-A-M-E, F-A-M-E, F-A-M-E
F-A-M-E, F-A-M-E
Jste připraveni na slávu?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com