TEXTPREKLAD.COM

Interpret: aly aj - Název: let it snow 

Písňové texty a překlad: aly aj - let it snow Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od aly aj! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od aly aj a podívejte, jaké další písničky od aly aj máme v našem archívu, např. let it snow.

Původní

Oh the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful,
And since we've no place to go,
Let it snow! let it snow! let it snow!
It doesn't show signs of stopping,
And I've brought some corn for popping,
The lights are turned way down low,
Let it snow! let it snow! let it snow!
When we finally kiss goodnight,
How I'll hate going out in the storm!
But if you'll really hold me tight,
All the way home I'll be warm.
The fire is slowly dying,
And my dear we're still good-bying,
But as long as you love me so,
Let it snow! let it snow! let it snow!
You know it's snowing, snowing
And I don't want it to go
When we finally kiss goodnight,
How I'll hate going out in the storm!
But if you really hold me tight,
All the way home I'll be warm.
Oh the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful,
And since we've no place to go,
Let it snow! let it snow! let it snow!
Let it snow! let it snow! let it snow!
Let it snow, snow, snow!

překlad

Venku je strašné počasí,
Ale oheň je tak nádherný,
A protože nemáme kam jít,
Ať sněží! ať sněží! ať sněží!
Nevykazuje známky zastavení,
A přinesl jsem trochu kukuřice na praskání,
Světla jsou zhasnutá,
Ať sněží! ať sněží! ať sněží!
Když se konečně políbíme na dobrou noc,
Jak budu nenávidět jít ven v bouři!
Ale pokud mě budeš opravdu pevně držet,
Celou cestu domů mi bude teplo.
Oheň pomalu umírá,
A můj drahý, my jsme stále dobří,
Ale pokud mě tak miluješ,
Ať sněží! ať sněží! ať sněží!
Víš, že sněží, sněží
A nechci, aby to šlo
Když se konečně políbíme na dobrou noc,
Jak budu nenávidět jít ven v bouři!
Ale pokud mě opravdu pevně držíš,
Celou cestu domů mi bude teplo.
Venku je strašné počasí,
Ale oheň je tak nádherný,
A protože nemáme kam jít,
Ať sněží! ať sněží! ať sněží!
Ať sněží! ať sněží! ať sněží!
Ať sněží, sněží, sněží!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com