TEXTPREKLAD.COM

Interpret: aly aj - Název: first noel 

Písňové texty a překlad: aly aj - first noel Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od aly aj! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od aly aj a podívejte, jaké další písničky od aly aj máme v našem archívu, např. first noel.

Původní

The first noel, the angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they may keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep.
Noel, noel, noel, noel
Born is the king of Israel!
They looked up and saw a star
Shining in the east beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night.
Noel, noel, noel, noel
Born is the king of Israel!
Then entered in those wise men three
Full reverently upon their knee
And offered there in his presence
Their gold and myrrh and frankincense.
Noel, noel, noel, noel
Born is the king of Israel!
Noel, noel, noel, noel
Born is the king of Israel!

překlad

První noel, říkali andělé
Byli jistí chudí pastýři na polích, když ležela
Na polích, kde mohou chovat své ovce
V chladné zimní noci, která byla tak hluboká.
Noel, noel, noel, noel
Born je izraelský král!
Vzhlédli a uviděli hvězdu
Svítí na východě za nimi daleko
A Zemi dala velké světlo
A tak to pokračovalo ve dne i v noci.
Noel, noel, noel, noel
Born je izraelský král!
Potom vstoupil do těch mudrců tři
Plně pietně na kolenou
A nabídl se tam v jeho přítomnosti
Jejich zlato a myrha a kadidlo.
Noel, noel, noel, noel
Born je izraelský král!
Noel, noel, noel, noel
Born je izraelský král!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com