TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • aly aj – careful with words

Interpret: aly aj - Název: careful with words 

Písňové texty a překlad: aly aj - careful with words Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od aly aj! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od aly aj a podívejte, jaké další písničky od aly aj máme v našem archívu, např. careful with words.

Původní

Please stop calling on my cell
I've got enough voice mails
Don't you get the picture?
I don't return your e-mails
IM or your text
Messages are getting boring fast
I'll try to be careful with my words
Yeah, I am really suffocating
I need to breathe
Was I being careful with words?
(Careful, careful)
No more flowers at my door
I've started to ignore
The smell of molded pedals
I must confess
You're desperate to get my attention
Shoppers, we are closing
Please go home
I'll try to be careful with my words
Yeah, I am really suffocating
I need to breathe
Was I being careful with words?
First I was flattered by all the attention
I wanted to see how this would go
Then you got weird on me
Obsessed and the third degree
Until I was ready to explode
None of these words have been rehearsed
I don't think they can be reversed
Sadly it's only one-sided
Only a matter of time before I have
To confess what's on my mind
I told you what
Yeah, I am really suffocating
I need to breathe
Was I being careful with words?

překlad

Prosím, přestaňte volat do mé cely
Mám dost hlasových zpráv
Nerozumíš tomu obrázku?
Nevracím vaše e-maily
IM nebo váš text
Zprávy jsou rychle nudné
Pokusím se být opatrný se svými slovy
Jo, opravdu se dusím
Musím dýchat
Byl jsem opatrný se slovy?
(Opatrně, opatrně)
Už žádné květiny u mých dveří
Začal jsem ignorovat
Vůně tvarovaných pedálů
musím se přiznat
Jste zoufalí, abyste upoutali mou pozornost
Nakupující, zavíráme
Prosím, jdi domů
Pokusím se být opatrný se svými slovy
Jo, opravdu se dusím
Musím dýchat
Byl jsem opatrný se slovy?
Nejprve mi polichocila veškerá pozornost
Chtěl jsem vidět, jak to půjde
Pak jsi na mě divný
Posedlý a třetí stupeň
Dokud jsem nebyl připraven explodovat
Žádné z těchto slov nebylo nacvičeno
Nemyslím si, že by se to dalo zvrátit
Bohužel je to jen jednostranné
Jen otázka času, než to udělám
Přiznat, co mám na mysli
Říkal jsem ti co
Jo, opravdu se dusím
Musím dýchat
Byl jsem opatrný se slovy?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com