TEXTPREKLAD.COM

Interpret: all you bleed - Název: seer 

Písňové texty a překlad: all you bleed - seer Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od all you bleed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od all you bleed a podívejte, jaké další písničky od all you bleed máme v našem archívu, např. seer.

Původní

I've seen children runnin',
I've seen worlds collidin',
I've seen the clocks tickin',
I've seen heat risin',
I've seen winter dyin',
And waters overflowin',
Theres extinction in all i see,
Some impending big calamity,
Crops growing less every year,
Starvations already here,
(Chorus)
I'm a see'er, of what comes in my dreams,
A believer, of what they tell me will be,
I'm a watcher, counting all the signs,
A frustrater, you'd rather be blind,
I've seen invaders faces,
I've seen the lunar bases,
And the end of races,
I've seen hurricanes turnin',
I've seen the red cross stagin',
Just for evacuating,
Theres armies on every shore,
Cause all these whores want is more,
All they do is take, take, take,
I think the backs about to break,
(Chorus)
I'm a see'er, of what comes in my dreams,
A believer, of what they tell me will be,
I'm a watcher, counting all the signs,
A frustrater, you'd rather be blind,
(Musical interlude)
Look to the corporations,
I've seen men's enslavement,
On your monthly statement,
Religious hates rizin',
Ru486'in,
The start of the second comin',
As you wonder whose to blame,
R.f.i.d.s inside your veins,
And on your arm, 666,
Just take a look at it,
(Chorus)
I'm a see'er, of what comes in my dreams,
A believer, of what they tell me will be,
I'm a watcher, counting all the signs,
A frustrater, you'd rather be blind

překlad

Viděl jsem děti běhat,
Viděl jsem světy kolidující,
Viděl jsem tikající hodiny,
Viděl jsem stoupat teplo
Viděl jsem umírat zimu,
A vody přetékají
Je tu vyhynutí ve všem, co vidím,
Některá hrozící velká kalamita,
Plodiny rostou každý rok méně,
Hladovění už tady
(Refrén)
Jsem hlídač toho, co přijde v mých snech,
Věřící, toho, co mi řeknou, bude,
Jsem hlídač, počítám všechna znamení,
Frustrater, raději bys byl slepý,
Viděl jsem tváře útočníků,
Viděl jsem měsíční základny,
A konec závodů,
Viděl jsem hurikány obracet se,
Viděl jsem stagnovat červený kříž,
Jen pro evakuaci,
Na každém břehu jsou armády
Protože všechny ty děvky chtějí víc
Všechno, co dělají, je brát, brát, brát,
Myslím, že se mi zlomí záda
(Refrén)
Jsem hlídač toho, co přijde v mých snech,
Věřící, toho, co mi řeknou, bude,
Jsem hlídač, počítám všechna znamení,
Frustrater, raději bys byl slepý,
(Hudební přestávka)
Podívejte se na korporace,
Viděl jsem zotročení mužů,
Na vašem měsíčním výpisu
Náboženské nenávidí rizin ',
Ru486'in,
Začátek druhého příchodu
Jak se divíš, čí vinu,
R.f.i.d.s uvnitř tvých žil
A na paži, 666,
Jen se na to podívej,
(Refrén)
Jsem hlídač toho, co přijde v mých snech,
Věřící, toho, co mi řeknou, bude,
Jsem hlídač, počítám všechna znamení,
Frustrater, raději bys byl slepý

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com