TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • all you bleed – make your peace with god

Interpret: all you bleed - Název: make your peace with god 

Písňové texty a překlad: all you bleed - make your peace with god Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od all you bleed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od all you bleed a podívejte, jaké další písničky od all you bleed máme v našem archívu, např. make your peace with god.

Původní

SCHOOL PLAYGROUNDS, THEY SURE MELTED FAST,
THE POOR KIDS ENTWINED IN THEIR METAL GRASP,
WE SHOULDN'T HAVE BUILT SO MANY HOUSES ON THE CLIFFS,
AND THE SHORE IS LITTERED WITH HULLS OF THE BURNT OUT SHIPS,
AND THE AMBER WHEYS OF GRAINS ARE NOW A MEMORY,
RIOTS AND LOOTERS YOUR FRIENDS ARE NOW YOUR ENEMY,
WHILE WE PRAYED FOR PEACE THEY PREACHED JIHAD,
(CHORUS)
MAKE YOUR PEACE WITH GOD,
THERE IS NO SYMPATHY,
MAY BE OUR DESTINY,
DON'T SHOOT ME, I AM JUST THE MESSENGER,
SOMEONE ELSE STANDS IN JUDGMENT, THAT COMES FROM ABOVE,
MAKE YOUR PEACE WITH GOD,
THERE IS NO SYMPATHY,
MAY BE OUR DESTINY,
WE KNEW OUR CAMPAIGN WAS A SLIPPERY SLOPE,
DICTATORS DON'T LIKE FREEDOM SHOVED DOWN THEIR THROAT,
AND WE ALWAYS SAID IT JUST CAN'T HAPPEN HERE,
BUT NOW WE'RE FORCED TO REALIZE OUR WORST FEAR,
REMEMBER AMERICA SURE WAS VERY BEAUTIFUL,
WHAT WE PROUDLY HAILED IS BARELY VISIBLE,
WHILE WE PRAYED FOR PEACE THEY PREACHED JIHAD,
(CHORUS)
MAKE YOUR PEACE WITH GOD,
THERE IS NO SYMPATHY,
MAY BE OUR DESTINY,
DON'T SHOOT ME, I AM JUST THE MESSENGER,
SOMEONE ELSE STANDS IN JUDGMENT, THAT COMES FROM ABOVE,
MAKE YOUR PEACE WITH GOD,
THERE IS NO SYMPATHY,
MAY BE OUR DESTINY,
(MUSICAL INTERLUDE)
(CHORUS)
MAKE YOUR PEACE WITH GOD,
THERE IS NO SYMPATHY,
MAY BE OUR DESTINY,
DON'T SHOOT ME, I AM JUST THE MESSENGER,
SOMEONE ELSE STANDS IN JUDGMENT, THAT COMES FROM ABOVE,
MAKE YOUR PEACE WITH GOD,
THERE IS NO SYMPATHY,
MAY BE OUR DESTINY,
THESE TERRORISTS WITH ALL THEIR EVIL SCHEMES,
ARE NOW RULING FROM MIDDLE EASTERN REGIMES,
AS DEMOCRATS CAMPAIGN ON COMPROMISE,
AN ENTIRE RELIGION IS PLANNING OUR DEMISE,
I PRAY TO GOD MAYBE ITS NOT TOO LATE,
BUT IF THEY EVER GET THE BOMB YOU DOUBT THEY'LL DETONATE,
WHILE WE PRAY FOR PEACE, THEY STILL PREACH JIHAD,
(CHORUS)
MAKE YOUR PEACE WITH GOD,
THERE IS NO SYMPATHY,
MAY BE OUR DESTINY,
DON'T SHOOT ME, I AM JUST THE MESSENGER,
SOMEONE ELSE STANDS IN JUDGMENT, THAT COMES FROM ABOVE,
MAKE YOUR PEACE WITH GOD,
THERE IS NO SYMPATHY,
MAY BE OUR DESTINY

překlad

ŠKOLSKÁ IHRISKA, JISTĚ SE RYCHLE TAVÍ,
CHUDÉ DĚTI ZÍSKALY VE SVÉM KOVU
NA CLIFFSU NEMUSÍME BUDOVAT TAK MNOHO DOMŮ,
A BŘEŽE JE VYPLNĚNO HOLLY VYHŘÍVANÝCH LOD,
A JANTAROVÁ WHEYS ZRN jsou nyní pamětí,
RIOTS A LOOTERS VAŠI PŘÁTELÉ JSOU HNED VÁŠ NEPŘÍtel
POKUD jsme se modlili za MÍR, KTERÉ PŘEDSTAVILY DžIHADA,
(REFRÉN)
UDĚLEJTE SVŮJ POKOJ BOHEM,
NENÍ Sympatie,
MŮŽE BÝT NAŠE OSUD,
NESTŘEĎTE MĚ, JA JSEM LEN ZPRÁVA,
NĚKTERÝ JINÉ STANOVÍ V ROZSUDKU, KTERÝ VYCHÁZÍ Z NADPISU,
UDĚLEJTE SVŮJ POKOJ BOHEM,
NENÍ Sympatie,
MŮŽE BÝT NAŠE OSUD,
VĚDĚLI JSME, ŽE NAŠE KAMPAŇ BOL SKLÁDACÍ SKLON,
DIKTATÉŘI NEMÁ JAKO SVOBODU VLOŽENÉ DO HRDLA,
A VŽDY JSME TO ŘÍKALI, TAKŽE SE NEMŮŽE STÁT,
ALE NYNÍ JSEM NUTNO REALIZOVAT NÁŠ NEJHORŠÍ STRACH,
Pamatujte si, že Amerika byla jistě velmi krásná,
CO JSME PRŮBĚŽNĚ UŠLO, JE ČÁSTEČNĚ VIDITELNÉ,
POKUD jsme se modlili za MÍR, KTERÉ PŘEDSTAVILY DžIHADA,
(REFRÉN)
UDĚLEJTE SVŮJ POKOJ BOHEM,
NENÍ Sympatie,
MŮŽE BÝT NAŠE OSUD,
NESTŘEĎTE MĚ, JA JSEM LEN ZPRÁVA,
NĚKTERÝ JINÉ STANOVÍ V ROZSUDKU, KTERÝ VYCHÁZÍ Z NADPISU,
UDĚLEJTE SVŮJ POKOJ BOHEM,
NENÍ Sympatie,
MŮŽE BÝT NAŠE OSUD,
(HUDEBNÍ MEZIŘÁDKA)
(REFRÉN)
UDĚLEJTE SVŮJ POKOJ BOHEM,
NENÍ Sympatie,
MŮŽE BÝT NAŠE OSUD,
NESTŘEĎTE MĚ, JA JSEM LEN ZPRÁVA,
NĚKTERÝ JINÉ STANOVÍ V ROZSUDKU, KTERÝ VYCHÁZÍ Z NADPISU,
UDĚLEJTE SVŮJ POKOJ BOHEM,
NENÍ Sympatie,
MŮŽE BÝT NAŠE OSUD,
TÍTO TERORISTI SE VŠECHNY SVOJE ZLÉ REŽIMY,
Nyní vládnou od středovýchodních režimů,
JAKO DEMOKRATICKÁ KAMPAŇ V KOMPROMISU,
CELÉ NÁBOŽENSTVÍ PLÁNUJE NAŠI DEMISE,
MODLÍM SE K BOHU, ŽE TO NENÍ POZDĚ,
ALE KDYKOLI DOSTANOU BOMBU, ZPŮSOBÍTE DETONACI,
KDYŽ SE MODLÍME ZA MÍR, STÁLE DOBÍJÍ DŽÍHADA,
(REFRÉN)
UDĚLEJTE SVŮJ POKOJ BOHEM,
NENÍ Sympatie,
MŮŽE BÝT NAŠE OSUD,
NESTŘEĎTE MĚ, JA JSEM LEN ZPRÁVA,
NĚKTERÝ JINÉ STANOVÍ V ROZSUDKU, KTERÝ VYCHÁZÍ Z NADPISU
UDĚLEJTE SVŮJ POKOJ BOHEM,
NENÍ Sympatie,
MŮŽE BÝT NAŠE OSUD

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com