TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – tuck me in

Interpret: alkaline trio - Název: tuck me in 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - tuck me in Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. tuck me in.

Původní

Tuck me into where it's freezing,
Tuck me into bed with snakes.
Tuck me in with the tarantulas,
I want to let 'em in my mouth and down my throat to lay their eggs.
Tuck me into where there's bleeding,
Where it spills out of the walls onto the floor.
Tuck me into where your best friend's apologies amount to shit,
They always did, for ever more.
I pour out onto the floor like liquid white from fallen glass,
Nothing to cry over
My skin went sour long ago
It knew it had nowhere else to go.
Tuck me into where I'm falling,
Where I can feel the heat rise underneath my wings.
And all the fallen angels in hell will tuck me away from you,
Take me away from everything.
Tuck me into where there's dying,
Tuck me in with flames and tuck me in with flies,
Maybe then you will appreciate your only friend
With maggots in her eyes or as ashes in the sky.
I pour out onto the floor like liquid white from fallen glass,
Nothing to cry over
My skin went sour long ago
It knew it had no place left to go.

překlad

Zastrč mě tam, kde mrzne,
Strč mě do postele s hady.
Zastrčte mě tarantulemi,
Chci je pustit do pusy a do krku, abych jim snesl vajíčka.
Zastrč mě tam, kde krvácí
Tam, kde se to vylije ze stěn na podlahu.
Zatlač mě na místo, kde se omluva tvého nejlepšího přítele vysmívá,
Vždycky ano, navždy.
Vylévám na podlahu jako tekutá bílá z padlého skla,
Není nad čím plakat
Kůže mi dávno zkysla
Vědělo, že nemá kam jinam jít.
Zastrč mě tam, kam padám
Kde cítím, jak pod mými křídly stoupá teplo.
A všichni padlí andělé v pekle mě od tebe zastrčí,
Vezmi mě pryč od všeho.
Zastrč mě tam, kde umírá
Zastrč mě plameny a zastrč mouchy
Možná pak oceníte svého jediného přítele
Se červy v očích nebo jako popel na obloze.
Vylévám na podlahu jako tekutá bílá z padlého skla,
Není nad čím plakat
Kůže mi dávno zkysla
Vědělo, že už nemá kam jít.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com