TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – this could be love

Interpret: alkaline trio - Název: this could be love 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - this could be love Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. this could be love.

Původní

I've got a book of matches
I've got a can of kerosene
I've got some bright ideas involving you and me
I don't blame you for walking away
I touch myself at thoughts of flames
I shat the bed and laid there in it
Thinking of you wide awake for days
Wide awake for days
And I found you tongue tied
In my twisted little brain
You couldn't crack a smile
I barely caught your name
I don't blame you for walking away
I'd do the same if I saw me
I swear it's not contagious
In four short steps we can erase this
Step one: slit my throat
Step two: play in my blood
Step three: cover me in dirty sheets
And run laughing out of the house
Step four: stop off at Edgebrook Creek
And rinse your crimson hands
You took me hostage and made your demands
I couldn't meet them so you cut off my fingers
One by one
One by one
I'm like a broken record
I've got a needle scratching me
It injects the poison of alcohol I.V.
I don't blame you for walking away
I'd do the same if I saw me
I swear it's not contagious
I swear to god it's not contagious
Step one: slit my throat
Step two: play in my blood
Step three: cover me in dirty sheets
And run laughing out of the house
Step four: stop at lake Michigan
And rinse your crimson hands
You took me hostage you made your demands
I couldn't meet them so you cut off my fingers
One by one
One by one
This could be love (love for fire)
This could be love (love for fire)
This could be love (love for fire)
This could be love
For fire forevermore
Step one: slit my throat
Step two: play in my blood
Step three: cover me in dirty sheets
And run laughing out of the house
Step four: stop at Berkeley Marina
Rinse your crimson hands
You took me hostage and made your demands
I couldn't meet them so you cut off my fingers
One by one
One by one
One by one

překlad

Mám knihu zápasů
Mám plechovku petroleje
Mám několik skvělých nápadů, které se týkají tebe i mě
Neobviňuji tě, že jsi odešel
Dotýkám se myšlenek na plameny
Rozbil jsem postel a položil ji tam
Myslíme na tebe několik dní vzhůru
Celé dny vzhůru
A našel jsem ti svázaný jazyk
V mém zkrouceném malém mozku
Nemohl jsi vykouzlit úsměv
Sotva jsem zachytil tvé jméno
Neobviňuji tě, že jsi odešel
Totéž bych udělal, kdybych mě viděl
Přísahám, že to není nakažlivé
Ve čtyřech krátkých krocích to můžeme vymazat
Krok první: podřízněte mi hrdlo
Krok dva: hrajte v mé krvi
Krok třetí: zakryjte mě špinavými prostěradly
A běž se smát z domu
Krok čtyři: zastavte se u Edgebrook Creek
A opláchněte si rudé ruce
Vzal jsi mě jako rukojmí a udělal své požadavky
Nemohl jsem je potkat, takže jsi mi usekl prsty
Jeden za druhým
Jeden za druhým
Jsem jako zlomený záznam
Jehla mě škrábe
Injektuje jed alkoholu I.V.
Neobviňuji tě, že jsi odešel
Totéž bych udělal, kdybych mě viděl
Přísahám, že to není nakažlivé
Přísahám bohu, že to není nakažlivé
Krok první: podřízněte mi hrdlo
Krok dva: hrajte v mé krvi
Krok třetí: zakryjte mě špinavými prostěradly
A běž se smát z domu
Krok čtyři: zastavte se u jezera Michigan
A opláchněte si rudé ruce
Vzal jsi mě jako rukojmí, uvedl jsi své požadavky
Nemohl jsem je potkat, takže jsi mi usekl prsty
Jeden za druhým
Jeden za druhým
To by mohla být láska (láska k ohni)
To by mohla být láska (láska k ohni)
To by mohla být láska (láska k ohni)
To může být láska
Pro oheň navždy
Krok první: podřízněte mi hrdlo
Krok dva: hrajte v mé krvi
Krok třetí: zakryjte mě špinavými prostěradly
A běž se smát z domu
Krok čtyři: zastavte se v Berkeley Marina
Opláchněte si rudé ruce
Vzali jste mě jako rukojmí a vznesli své požadavky
Nemohl jsem je potkat, takže jsi mi usekl prsty
Jeden za druhým
Jeden za druhým
Jeden za druhým

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com