TEXTPREKLAD.COM

Interpret: alkaline trio - Název: the metro 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - the metro Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. the metro.

Původní

I'm alone
Sitting with my empty glass
My 4 walls
Follow me through my past
I was on a Paris train
I emerged in London rain
And you were waiting there
Swimming through apologies
I remember searching for the perfect words
I was hoping you might change your mind
I remember a soldier sleeping next to me
Riding on the Metro
You wore white
Smiling as you took my hand
So removed
We spoke of wintertime in France
Minutes passed with shallow words
Years have passed and still the hurt
I can see you now
Smiling as I pulled away
I remember the letter wrinkled in my hand
"I'll love you always" filled my eyes
I remember a night we walked along the Seine
Riding on the Metro
I remember a feeling coming over me
The soldier turned, looked away
I remember hating you for loving me
Riding on the Metro
I'm alone
Sitting with my broken glass
My 4 walls
Follow me through my past
I was on a Paris train
I emerged in London rain
And you were waiting there
Swimming through apologies sorry
I remember searching for the perfect words
I was hoping you might change your mind
I remember a soldier sleeping next to me
Riding on the Metro

překlad

jsem sám
Sedím s mojí prázdnou sklenicí
Moje 4 stěny
Následuj mě skrz mou minulost
Byl jsem v pařížském vlaku
Vynořil jsem se v londýnském dešti
A čekali jste tam
Plavání přes omluvu
Pamatuji si, jak jsem hledal perfektní slova
Doufal jsem, že to rozmyslíš
Vzpomínám si na vojáka, který spal vedle mě
Jízda metrem
Měl jsi bílý
S úsměvem, když jsi mě vzal za ruku
Takže odstraněn
Mluvili jsme o zimním období ve Francii
Uplynuly minuty s mělkými slovy
Uplynuly roky a stále to bolelo
Teď tě vidím
S úsměvem, když jsem se odtáhl
Vzpomínám si, že mi v ruce zmačkal dopis
„Budu tě vždycky milovat“ naplnily mé oči
Vzpomínám si na noc, kdy jsme šli podél Seiny
Jízda metrem
Vzpomínám si na pocit, který na mě přišel
Voják se otočil a odvrátil pohled
Vzpomínám si, že jsem tě nenáviděl za to, že mě miluješ
Jízda metrem
jsem sám
Sedím s mým rozbitým sklem
Moje 4 stěny
Následuj mě skrz mou minulost
Byl jsem v pařížském vlaku
Vynořil jsem se v londýnském dešti
A čekali jste tam
Plavání přes omluvy omlouvám se
Pamatuji si, jak jsem hledal perfektní slova
Doufal jsem, že to rozmyslíš
Vzpomínám si na vojáka, který spal vedle mě
Jízda metrem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com