TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – steamer trunk

Interpret: alkaline trio - Název: steamer trunk 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - steamer trunk Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. steamer trunk.

Původní

Why you turned out the way you did
That thunderstorm is still crashing in
Your cranium
Find that all these funny faces look the same
I know who's to blame
But I swore I wouldn't say
It's time that I got moving on
As you're still burning the dress you wore to senior prom
Try to forget how you've been touched
I loved you so I told you
But it didn't matter much
And I'm trying to figure out
What you're all about these days
I don't have much to say to you
And I've been drunker than a skunk
Ever since the day I left you
With your darkest secret safely packed away
Up in my steamer trunk
Why I turned out the way I did
Someone somewhere dropped me on my cranium
I'm sorry can you repeat what you just said
My short term memory is gone
But my long term's far from dead
I've been swearing like a sailor
Ever since the day I left her

překlad

Proč jste dopadli tak, jak jste dopadli
Ta bouřka stále naráží
Vaše lebka
Zjistěte, že všechny tyto legrační obličeje vypadají stejně
Vím, kdo za to může
Ale přísahal jsem, že to neřeknu
Je čas jít dál
Když stále pálíte šaty, které jste nosili na seniorský ples
Zkuste zapomenout, jak se vás dotkli
Miloval jsem tě, tak jsem ti to řekl
Ale moc na tom nezáleželo
A snažím se přijít na to
O co ti dnes jde
Nemám ti moc co říct
A byl jsem opilý než skunk
Ode dne, kdy jsem tě opustil
S nejtemnějším tajemstvím bezpečně zabaleným
Nahoře v mém kufru parníku
Proč jsem dopadl tak, jak jsem dopadl
Někdo mě někde hodil na mou lebku
Je mi líto, můžete zopakovat, co jste právě řekli
Moje krátkodobá paměť je pryč
Ale můj dlouhodobý termín není zdaleka mrtvý
Přísahal jsem jako námořník
Od té doby, co jsem ji opustil

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com