TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – prevent this tragedy

Interpret: alkaline trio - Název: prevent this tragedy 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - prevent this tragedy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. prevent this tragedy.

Původní

Here we are again with handguns for hearts
They had a master plan, wanted to tear us apart
Nothing to hold. I'll hope to lead it
Our demise has been completed now
Nowhere left to go but
Down, the flames of hell they give me hope
I drowned in oceans of this tragic part of
Town, where nothing's heard for miles but the
Sound of children wishing they were safely underground
We are the walking burned, we hold this close to our arms
We take our daily breath and thank our unlucky scars
Tried to get by on bread and water
Craving blood poured from the alter now
Not much left to do but
Drown in flames of miscommunication
Down and out and often in search for someone
Proud to translate what we truly dream
About, as we lay in this bed thinking out loud
?
In my broken telepathy
For I'm left with nothing but this
Bloodless river bank, West Memphis
Please, may you start praying for me
Down, the flames of hell they give me hope
I drowned in oceans of this tragic part of
Town, where nothing's heard for miles but the
Sound of children wishing they were safely underground

překlad

Tady jsme opět s pistolemi na srdce
Měli územní plán, chtěli nás roztrhat
Není co držet. Doufám, že to povedu
Náš zánik byl nyní dokončen
Není kam jít, ale
Dolů, pekelné plameny mi dávají naději
Utopil jsem se v oceánech této tragické části
Město, kde nebylo na míle slyšet nic než
Zvuk dětí, které si přejí, aby byly bezpečně v podzemí
Jsme chodící popálení, držíme to tak blízko svých paží
Denně se nadechujeme a děkujeme našim nešťastným jizvám
Snažil jsem se vystačit s chlebem a vodou
Z alter se teď vylila toužící krev
Už toho moc nezbývá, ale
Topit se v plamenech nedorozumění
Dolů a ven a často někoho hledají
Hrdý na překlad toho, co skutečně sníme
Asi tak, jak jsme leželi v této posteli a přemýšleli nahlas
?
V mé zlomené telepatii
Protože mi nezbývá nic jiného než toto
Bezkrevný břeh řeky, West Memphis
Prosím, můžete se za mě začít modlit
Dolů, pekelné plameny mi dávají naději
Utopil jsem se v oceánech této tragické části
Město, kde nebylo na míle slyšet nic než
Zvuk dětí, které si přejí, aby byly bezpečně v podzemí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com