TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – midnight blue

Interpret: alkaline trio - Název: midnight blue 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - midnight blue Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. midnight blue.

Původní

And it came
Just like the rising sun
The shame of everything I've done
And the pain blew in just like a storm
And now it rains
And will forever more
What's a boy to do
I have nobody but you
My heart is sad but true
The midnight blue
And you died
Out there in the sun
The dead rose
From the ceiling it hung
And you cried, you cried out your fucking eyes
Before you sang me happy birthday one last time
What's a girl to do?
I have nobody but you
Your heart is sad but true
The midnight blue
The midnight blue
The midnight blue
The midnight blue
I keep a photograph in drawer
Since the day you left me at the door
And now there's nothing left of you and me
I'm a total wreck
I'm smoldering
What's a boy to do?
I have nobody but you
And our hearts are sad but true
The midnight blue
The midnight blue
The midnight blue
The midnight blue
And now our hearts are midnight blue

překlad

A přišlo to
Stejně jako vycházející slunce
Hanba všeho, co jsem udělal
A bolest vybuchla jako bouře
A teď prší
A navždy více
Co má chlapec dělat
Nikoho kromě tebe nemám
Moje srdce je smutné, ale pravdivé
Půlnoční modrá
A ty jsi zemřel
Venku na slunci
Mrtvý vstal
Ze stropu to viselo
A plakala jsi, plakala jsi své zkurvené oči
Než jsi mi naposledy zazpíval všechno nejlepší k narozeninám
Co má dělat dívka?
Nikoho kromě tebe nemám
Vaše srdce je smutné, ale pravdivé
Půlnoční modrá
Půlnoční modrá
Půlnoční modrá
Půlnoční modrá
Držím fotografii v zásuvce
Ode dne, kdy jsi mě nechal u dveří
A teď z tebe a ze mě nic nezbylo
Jsem naprostá troska
Doutnám
Co má chlapec dělat?
Nikoho kromě tebe nemám
A naše srdce jsou smutná, ale pravdivá
Půlnoční modrá
Půlnoční modrá
Půlnoční modrá
Půlnoční modrá
A teď jsou naše srdce půlnoční modrá

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com