TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – i found away

Interpret: alkaline trio - Název: i found away 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - i found away Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. i found away.

Původní

Storming through the dark with a broken heart
All alone at it once again
Seeping in like a feeling
You haven't felt since way back when
In the dead of that night
Like the summer of Sam
I got word of the promotion
You caused me a telegram
And got all worked up
We got all worked up
[Chorus: ]
I found a way
Through the fear and through the flames
I'm diving in, don't follow me
Stay right here, I'll be back for you someday
I found a way
It'd be best if you just stayed
It's not safe, don't follow me
I found a way
I found a way
Frozen in the lights of a locomotive
Tied to the tracks again
You said you haven't felt this comatose
Since you can't remember when
Fly off the handle every time
We sleep straight off with it
[Chorus: ]
Oh whoa
Oh whoa
From the top of my lungs
The truth shall be sung
Sharp and damning
Violently stabbing at secrecy
That look on your face
It's more than I can take
It scaring the living hell shit out of me
[Chorus: ]
I found a way
I found a way

překlad

Útočící ve tmě se zlomeným srdcem
Zase sám
Prosakovat jako pocit
Od té doby jste se necítili
V mrtvé té noci
Jako Samovo léto
Dostal jsem zprávu o povýšení
Způsobil jsi mi telegram
A vše bylo rozpracováno
Všichni jsme se propracovali
[Refrén: ]
našel jsem cestu
Skrze strach a plameny
Potápím se, nesledujte mě
Zůstaň tady, jednou se pro tebe vrátím
našel jsem cestu
Bylo by nejlepší, kdybys zůstal
Není to bezpečné, nesleduj mě
našel jsem cestu
našel jsem cestu
Zmrzlý ve světlech lokomotivy
Znovu přivázán ke kolejím
Říkal jsi, že jsi necítil tuto komatu
Protože si nepamatujete kdy
Pokaždé odletět z rukojeti
Přímo s tím spíme
[Refrén: ]
Ach jo
Ach jo
Z plných plic
Pravda bude zpívána
Ostré a zatracující
Násilně bodající do tajnosti
Ten výraz tvé tváře
Je to víc, než dokážu snést
Děsilo to ze mě živé peklo
[Refrén: ]
našel jsem cestu
našel jsem cestu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com