TEXTPREKLAD.COM

Interpret: alkaline trio - Název: draculina 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - draculina Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. draculina.

Původní

Whatever happened to Wonderland?
And where'd Alice go? Oh.
I took a night train with knife in hand,
And cut out to the next show
Back in her living hell.
I wish to dwell, I long to be,
In the blood and the guts
With the birds of prey and the stinging of bees and bullets maybe.
Leaving heaven behind for good this time, the angels can keep it.
I've got a demon in mind and she's standing behind my dark secret.
Draculina.
Whatever happened to Wonderland?
No one really knows, no.
But Draculina had her teeth sinking deep in me,
From the get to the go, back in her living hell.
I wish to dwell, I long to be,
In the blood and the guts
With the birds of pray and the stinging of bees and bullets maybe.
Leaving heaven behind for good this time, the angels can keep it.
I've got a demon in mind and she's standing behind my dark secret.
Oh Draculina.
Leaving heaven behind for good this time, the Angels can keep it.
I got a devil inside that has been exorcised now I'm bleeding for Draculina.
Draculina. Draculina.
Woah, oh oh oh
Draculina. Oh Draculina.
I'm leaving heaven behind for good this time, the angels can keep it.
I've got a demon in mind and she's standing behind my dark secret.
Draculina.
Leaving heaven behind for good this time, the Angels can keep it.
I got a devil inside that has been exorcised now I'm bleeding for Draculina.
Woah oh oh
Draculina. Draculina.
Woah oh oh
Draculina. Draculina.

překlad

Co se stalo s říší divů?
A kam šla Alice? Ach.
Vzal jsem noční vlak s nožem v ruce,
A vystřihněte se na další show
Zpátky v jejím živém pekle.
Přeji si přebývat, toužím být,
V krvi a vnitřnosti
Možná s dravými ptáky a bodavými včelami a kulkami.
Andělé tentokrát nechají nebe za sebou, andělé si ho mohou udržet.
Mám na mysli démona a ona stojí za mým temným tajemstvím.
Draculina.
Co se stalo s říší divů?
Nikdo opravdu neví, ne.
Ale Draculina měla zuby hluboko ve mně,
Z cesty, zpátky do jejího živého pekla.
Přeji si přebývat, toužím být,
V krvi a vnitřnosti
Možná s ptáky modlitby a bodáním včel a kulkami.
Andělé tentokrát nechají nebe za sebou, andělé si ho mohou udržet.
Mám na mysli démona a ona stojí za mým temným tajemstvím.
Ach, Draculino.
Andělé tentokrát nechají nebe za sebou, andělé si ho mohou udržet.
Dostal jsem dovnitř ďábla, který byl vymítán, teď krvácím pro Draculinu.
Draculina. Draculina.
Woah, oh oh oh
Draculina. Ach, Draculino.
Nechám tentokrát nebe za sebou, andělé si ho mohou udržet.
Mám na mysli démona a ona stojí za mým temným tajemstvím.
Draculina.
Andělé tentokrát nechají nebe za sebou, andělé si ho mohou udržet.
Dostal jsem dovnitř ďábla, který byl vymítán, teď krvácím pro Draculinu.
Woah oh oh
Draculina. Draculina.
Woah oh oh
Draculina. Draculina.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com