TEXTPREKLAD.COM

Interpret: alkaline trio - Název: dorothy 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - dorothy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. dorothy.

Původní

Like the flutter of your fingertips,
Like the flickering of lights,
They've got their bright ideas but we've got bigger fish to fry.
Found you out there on your doorstep,
Undressed to the nines.
From your Sunday best, black and blue velvet dress.
Your head's a mess and so is mine.
Oh Dorothy, I'm coming home,
I hope you're waiting there.
I know times have been tough on you,
It's all downhill from here.
Oh Dorothy, inside that dreadful place deep in your heart,
It's beckoning, I'm racing to your doorway Dorothy.
Dorothy.
Like the scratching sounds of insects,
Beneath the blades and soil.
We'll begin the plot to get away,
To ends as black as oil.
Now it's pounding in the ear,
Left in left field for you to find.
Outside of your peripherals vision of this never ending night.
Oh Dorothy, I'm coming home,
I hope you're waiting there.
I know times have been tough on you,
It's all downhill from here.
Oh Dorothy, inside that dreadful place deep in your heart,
It's beckoning, I'm racing to your doorway Dorothy.
Dorothy.
It's a strange world isn't it?
Such strange times to be living in.
I had a change of heart tonight,
When I watched her walk into the light.
It's a strange world isn't it?
Such strange times to be living in.
I had a change of heart tonight,
When I watched her walk into the light.
I watched her walk into the light.
Oh Dorothy, I'm coming home,
I hope you're waiting there.
I know times have been tough on you,
It's all downhill from here.
Oh Dorothy, inside that dreadful place deep in your heart,
It's beckoning, I'm racing to your doorway Dorothy.
Dorothy.

překlad

Jako třepetání vašich prstů,
Jako blikání světel,
Mají své skvělé nápady, ale máme větší ryby na smažení.
Našel jsem tě tam na prahu,
Svlékl se do devíti.
Z vašich nejlepších nedělních černo-modrých sametových šatů.
Tvoje hlava je nepořádek a moje také.
Ach Dorothy, vracím se domů,
Doufám, že tam čekáte.
Vím, že časy byly pro tebe těžké,
Je to odtud všechno z kopce.
Ach Dorothy, uvnitř toho strašného místa hluboko ve tvém srdci,
To je vábení, závodím k vašim dveřím Dorothy.
Dorothy.
Jako škrábání hmyzu,
Pod lopatkami a půdou.
Začneme spiknutí, abychom se dostali pryč,
Končí černé jako olej.
Nyní buší do ucha,
Vlevo v levém poli, které najdete.
Mimo vaše periferie vidění této nikdy nekončící noci.
Ach Dorothy, vracím se domů,
Doufám, že tam čekáte.
Vím, že časy byly pro tebe těžké,
Je to odtud všechno z kopce.
Ach Dorothy, uvnitř toho strašného místa hluboko ve tvém srdci,
Je to vábení, závodím k vašim dveřím Dorothy.
Dorothy.
Je to zvláštní svět, že?
V takových zvláštních dobách se žije.
Dnes večer jsem změnil srdce,
Když jsem ji sledoval, jak kráčí do světla.
Je to zvláštní svět, že?
V takových zvláštních dobách se žije.
Dnes večer jsem změnil srdce,
Když jsem ji sledoval, jak kráčí do světla.
Sledoval jsem, jak kráčí do světla.
Ach Dorothy, vracím se domů,
Doufám, že tam čekáte.
Vím, že časy byly pro tebe těžké,
Je to odtud všechno z kopce.
Ach Dorothy, uvnitř toho strašného místa hluboko ve tvém srdci,
To je vábení, závodím k vašim dveřím Dorothy.
Dorothy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com