TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – dine dine my darling

Interpret: alkaline trio - Název: dine dine my darling 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - dine dine my darling Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. dine dine my darling.

Původní

Don't leave me alone
I'm waiting for this to be the last thing that I say
If I tried real good, bet I could
Get a couple more days but the drugs are lame
So I'm looking for you to be
The very last thing I see before I up and fly away
I'm counting on you to help push me through
With something good to remember on my red letter day
Don't worry, I only feel the good things
Let's dine, dine, dine my darling
Let's have our last supper as us,two lovers
Then we'll dance real sweet and slow
And then kiss, kiss, kiss,'til the last clock tick
A final exhale when I'm done
And you can keep my last breath floating in your lungs
I tried a lot of things just because of you
You make me tell the truth
You taught me to drink like a man
You rescued my tail from between my legs
Now if I can think it I am
And I'm taking these words with me
When go over to the other side
I'll be waiting on you, but don't show up to soon
I'll be bored as heaven but I'll be alright
So let's dine dine dine my darling
Let's have our last supper as us, two lovers
Then we'll dance real sweet and slow
And then kiss, kiss, kiss, 'til the last clock tick
A final exhale when I'm done
And you can keep my last breath floating in your lungs
Floating in your lungs

překlad

Nenechávej mě na pokoji
Čekám, až to bude poslední věc, kterou řeknu
Kdybych se snažil opravdu dobře, vsadil bych se
Získejte ještě pár dní, ale drogy jsou chromé
Takže tě hledám
Úplně poslední věc, kterou vidím, než vstanu a odletím
Spoléhám na vás, že mi pomůžete prosadit se
S něčím dobrým, co si pamatuji v den mého červeného dopisu
Nebojte se, cítím jen ty dobré věci
Pojďme povečeřet, povečeřet, povečeřet, miláčku
Pojďme mít poslední večeři jako my, dva milenci
Pak budeme tancovat opravdu sladce a pomalu
A pak polibek, polibek, polibek, dokud nebude tikot posledních hodin
Poslední výdech, až skončím
A můžete udržet můj poslední dech plovoucí v plicích
Zkoušel jsem spoustu věcí jen kvůli tobě
Přinutíš mě říct pravdu
Naučil jsi mě pít jako muž
Zachránil jsi mi ocas mezi nohama
Teď, když si myslím, že jsem
A beru tato slova s ​​sebou
Když přejdete na druhou stranu
Budu na tebe čekat, ale neukaž se brzy
Budu se nudit jako nebe, ale budu v pořádku
Pojďme se najíst, najíst se, miláčku
Pojďme mít poslední večeři jako my, dva milenci
Pak budeme tancovat opravdu sladce a pomalu
A pak polibek, polibek, polibek, dokud nebude tikot posledních hodin
Poslední výdech, až skončím
A můžete udržet můj poslední dech plovoucí v plicích
Vznášející se v plicích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com