TEXTPREKLAD.COM

Interpret: alkaline trio - Název: deathbed 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - deathbed Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. deathbed.

Původní

Calling all cars or coroners, we got a dead one here
And anybody else receiving this, the west coast is far from clear
Like a time bomb, a sudden death
It's gonna find you when you least expect
It's gonna leave you the emptiest feeling inside
They found me face down in the street
On the night you left to find, another place to sleep
In rain and regret
They said they tried everything but it was no use
Yeah, they tried everything and everyone but you
Falling like stars into the ocean black, we're gonna disappear
And anything left recognizable is swept away with fear
We got heart stripped in time release
We got the know-how and the elbow grease
We got our victim all cut up down here on the floor
They found me face down in the street
On the night you left to find, another place to sleep
In rain and regret
They said they tried everything but it was no use
Yeah, they tried everything and everyone but you
...One but you
...One but you
They found me face down in the street
On the night you left to find, another place to sleep
In rain and regret
They said they tried everything but it was no use
Yeah, they tried everything and everyone but you.

překlad

Voláme všechna auta nebo koronery, máme tady mrtvého
A kdokoli jiný, kdo to obdrží, není západní pobřeží ani zdaleka jasné
Jako časovaná bomba, náhlá smrt
Najde si tě, když to nejméně čekáš
Ponechá vám uvnitř ten nejprázdnější pocit
Našli mě lícem dolů na ulici
V noci jste odešli hledat, jiné místo na spaní
V dešti a lítosti
Říkali, že vyzkoušeli všechno, ale nemělo to smysl
Jo, zkoušeli všechno a všechny kromě vás
Padáme jako hvězdy do oceánu černé, zmizíme
A všechno, co zůstalo rozpoznatelné, je smeteno strachem
Dostali jsme srdce svlečené v časovém propuštění
Získali jsme know-how a tuk na lokty
Naši oběť jsme všichni rozřezali tady na podlaze
Našli mě lícem dolů na ulici
V noci jste odešli hledat, jiné místo na spaní
V dešti a lítosti
Říkali, že vyzkoušeli všechno, ale nemělo to smysl
Jo, zkoušeli všechno a všechny kromě vás
... Jeden ale vy
... Jeden ale vy
Našli mě lícem dolů na ulici
V noci jste odešli hledat jiné místo na spaní
V dešti a lítosti
Říkali, že vyzkoušeli všechno, ale nemělo to smysl
Jo, zkoušeli všechno a všechny kromě vás.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com