TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – dead on the floor

Interpret: alkaline trio - Název: dead on the floor 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - dead on the floor Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. dead on the floor.

Původní

Like two ships in the night,
We're colliding and sinking,
Into the black sea of our love.
We navigated past the point of logical thinking,
Lost sight of the stars up above.
Now my heart is a mess.
Murder scene in my chest,
Not a clue how you got through the door.
But I'm glad that you came,
No regret and no shame,
As I'm lying here dead on the floor.
I took a blind leap of faith,
That's now crashing and burning,
With my heart fast asleep in your bed.
I got on the ground safe
But with my insides turning,
And a picture of you in my head.
As I wandered away deep in shock and dismay,
In a daze, just repeating your name.
Well the fact of the matter is both our hearts
Shatter way too goddamn easily
When you asked me if I'd stay forever,
Guess you meant just for the week.
We felt so good together,
It was way too good to be.
When I left you there early that morning, my darling,
I told you that I'd miss you so.
I got on that plane with my heart soaring,
But now it's falling like snow.
And like two ships in the night.
We're colliding and sinking,
Into the black sea of our love.
We navigated past the point of logical thinking,
Lost sight of the stars up above.
Now my heart is a mess.
Murder scene in my chest,
Not a clue how you got through the door.
But I'm glad that you came,
No regret and no shame,
As I'm lying here dead on the floor.
When you asked me if I'd stay forever,
Guess you meant just for the week.
We felt so good together,
It was way too good to be.
When I left you there early that morning, my darling,
I told you that I'd miss you so,
I got on that plane with my heart soaring,
But now it's falling like snow.
Now it's falling like snow.
Now it's falling like snow.
And now it's falling like snow.

překlad

Jako dvě lodě v noci,
Srážíme se a potápíme se
Do černého moře naší lásky.
Navigovali jsme kolem bodu logického myšlení,
Ztracený pohled na hvězdy nahoře.
Nyní je moje srdce nepořádek.
Vražedná scéna v mé hrudi,
Netušíš, jak ses dostal dveřmi.
Ale jsem rád, že jsi přišel
Žádná lítost a žádná hanba,
Když tu ležím mrtvý na podlaze.
Uskutečnil jsem slepý skok víry,
To se nyní hroutí a hoří,
S mým srdcem spícím ve tvé posteli.
Dostal jsem se na zem v bezpečí
Ale když se moje vnitřnosti obracejí,
A obrázek v mé hlavě.
Jak jsem bloudil hluboko v šoku a zděšení,
V omámení, jen opakování tvého jména.
Faktem je, že obě naše srdce
Rozbijte se až moc zatraceně snadno
Když jsi se mě zeptal, jestli zůstanu navždy,
Asi jste mysleli jen na tento týden.
Cítili jsme se spolu tak dobře,
Bylo to příliš dobré na to.
Když jsem tě tam brzy ráno nechal, drahoušku,
Řekl jsem ti, že mi tak budeš chybět.
Nastoupil jsem do toho letadla se srdcem stoupajícím,
Ale teď padá jako sníh.
A jako dvě lodě v noci.
Srážíme se a potápíme se
Do černého moře naší lásky.
Navigovali jsme kolem bodu logického myšlení,
Ztracený pohled na hvězdy nahoře.
Nyní je moje srdce nepořádek.
Vražedná scéna v mé hrudi,
Netušíš, jak ses dostal dveřmi.
Ale jsem rád, že jsi přišel
Žádná lítost a žádná hanba,
Když tu ležím mrtvý na podlaze.
Když jsi se mě zeptal, jestli zůstanu navždy,
Asi jste mysleli jen na tento týden.
Cítili jsme se spolu tak dobře,
Bylo to příliš dobré na to.
Když jsem tě tam brzy ráno nechal, drahoušku,
Řekl jsem ti, že mi budeš chybět,
Nastoupil jsem do toho letadla se srdcem stoupajícím,
Ale teď padá jako sníh.
Teď padá jako sníh.
Teď padá jako sníh.
A teď padá jako sníh.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com