TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – dead end road

Interpret: alkaline trio - Název: dead end road 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - dead end road Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. dead end road.

Původní

I thought that you were joking
When you said, you couldn't breathe
You said, you couldn't breathe
Turns out that you were choking
On a town you couldn't leave
You knew you'd never leave
It met your disapproval
At the age of 8 years old
You were only 8 years old
From then on there was no removal
From that one way dead end road
That one way dead end road
I thought that you were laughing
When you cried your eyeballs out
You cried your eyeballs out
And I don't mean to be prying
But what were you so sad about
What are you still sad about
Met your disappointment
At the age of 9 years old
You were only 9 years old
From then on there would be no ointment
To take away these burns, to make that pain grow dull
And forever ain't that long
When your smile's stuck
In your head like a pop song
All you think about is death
Your dirty head has gone unswept
For way too long now
For way too long now
I thought that you were sleeping
When I found you there in bed
I found you there in bed
When I touched you you were freezing
It turned out that you were dead
It turned out that you were dead
It met your disapproval
At the age of 8 years old
You were only 8 years old
From then on there was no removal
From your fucked up head and your broken home
Ad forever ain't that long
When your smile's stuck
In your head like a pop song
All you think about is death
Your dirty head has gone unswept
For way too long now
For way too long now
For way too long now
For way too long now

překlad

Myslel jsem, že si děláš srandu
Když jsi řekl, nemohl jsi dýchat
Řekl jsi, že nemůžeš dýchat
Ukázalo se, že jste se dusil
Ve městě, které jste nemohli opustit
Věděl jsi, že nikdy neodejdeš
Potkal váš nesouhlas
Ve věku 8 let
Bylo vám jen 8 let
Od té doby nebylo odstraněno
Z této jednosměrné slepé silnice
Ta jednosměrná slepá cesta
Myslel jsem, že se smějete
Když jsi vykřikl oční bulvy
Vyplakala jsi oční bulvy
A tím nechci být zvědavý
Ale z čeho jsi byl tak smutný
Z čeho jsi stále smutný
Potkal jsem vaše zklamání
Ve věku 9 let
Bylo vám jen 9 let
Od té doby už nebude žádná mast
Odstranit tyto popáleniny, aby bolest zmizela
A navždy není tak dlouho
Když tvůj úsměv uvízl
Ve vaší hlavě jako popová píseň
Myslíš jen na smrt
Tvoje špinavá hlava zmizela
Teď už příliš dlouho
Teď už příliš dlouho
Myslel jsem, že spíš
Když jsem tě tam našel v posteli
Našel jsem tě tam v posteli
Když jsem se tě dotkl, mrzla jsi
Ukázalo se, že jste byli mrtví
Ukázalo se, že jste byli mrtví
Potkal váš nesouhlas
Ve věku 8 let
Bylo vám jen 8 let
Od té doby nebylo odstraněno
Z tvé posrané hlavy a rozbitého domova
Reklama navždy není tak dlouhá
Když tvůj úsměv uvízl
Ve vaší hlavě jako popová píseň
Myslíš jen na smrt
Tvoje špinavá hlava zmizela
Teď už příliš dlouho
Teď už příliš dlouho
Teď už příliš dlouho
Teď už příliš dlouho

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com