TEXTPREKLAD.COM

Interpret: alkaline trio - Název: crawl 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - crawl Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. crawl.

Původní

Waking up zeroed in on medicine
Am I waking up at all today
Seeing lights, feeling pain
There's my cure on ice
I can walk but I will crawl there
I will crawl there
Sitting straight, feeling faint
An exhausted smile screens my words
But I will hear them
Here's a phrase that we all know
But I can't make sense
I don't know words but I will hear them
I still hear them
Never ran away for the sake of scars
Tried not to move but she was armed
And shots were fired
Now a hole in the head of this wounded liar
Never had a drink that I didn't like
Got a taste of you, threw up all night
I got more sick
With every sour second rate kiss
Everything I never would miss again
I don't know who your boyfriend is

překlad

Probuzení vynulováno v medicíně
Probouzím se dnes vůbec
Vidět světla, cítit bolest
Na ledě je můj lék
Mohu chodit, ale budu se tam plazit
Budu se tam plazit
Sedět rovně, cítit mdloby
Moje slova promítají vyčerpaný úsměv
Ale slyším je
Tady je fráze, kterou všichni známe
Ale nemohu dávat smysl
Neznám slova, ale uslyším je
Stále je slyším
Nikdy neutekl kvůli jizvám
Snažila se nehýbat, ale byla ozbrojená
A střílely
Nyní díra v hlavě tohoto zraněného lháře
Nikdy jsem neměl drink, který se mi nelíbil
Ochutnal jsem vás, zvracel jsem celou noc
Bylo mi více špatně
S každým kyselým polibkem druhé rychlosti
Všechno, co mi už nikdy nebude chybět
Nevím, kdo je tvůj přítel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com