TEXTPREKLAD.COM

Interpret: alkaline trio - Název: cop 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - cop Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. cop.

Původní

Wonder what it was that made you this way
Maybe as a baby you dropped your rattle
And it still rattles you to this day
You better practice your evil looks in the mirror
They don't work on me
Slowly crawling up from the down low
The other cops still call you 'fatso'
Short fuse and a top to blow
Unhappy wife, shitty life, hit the bottle
Your whole world dropped from under you
Left you with sorry excuses
Left you with meaningless things to prove
Like why you became a cop
Why did you become a cop?
Wonder what it was that made you this way
As a boy your toys were taken away
And it still toys with you to this day
You better practice your evil looks in the mirror
They don't work on me
Slowly crawling up from the down low
The other cops still call you 'fatso'
Short fuse and a top to blow
Unhappy wife, shitty life, hit the bottle
Your whole world dropped from under you
Left you with sorry excuses
Left you with meaningless things to prove
Like why you became a cop
Why did you become a cop?
Shut the fuck up.
After my court date
I'll forget about you
I'll tell my cellmate
I'll forget about you
After the jail break
I'll forget about you
After I'm through singing this song
I'll forget about you, I'll forget about you!

překlad

Zajímalo by mě, co tě k tomu vedlo tímto způsobem
Možná jste jako dítě upustili chrastítko
A stále vás to chrlí dodnes
Raději si procvičte své zlé pohledy v zrcadle
Nepracují na mě
Pomalu se plazil vzhůru z dolního minima
Ostatní policajti vám pořád říkají 'fatso'
Krátká pojistka a horní část, která se má vyhodit
Nešťastná žena, hovno, zasáhla láhev
Celý váš svět spadl zpod vás
Nechal jsem vás s omluvnými výmluvami
Zanechali vám nesmyslné věci, abyste dokázali
Jako kdyby ses stal policajtem
Proč ses stal policajtem?
Zajímalo by mě, co tě k tomu vedlo tímto způsobem
Jako klukovi ti odnesli hračky
A stále s vámi hraje dodnes
Raději si procvičte své zlé pohledy v zrcadle
Nepracují na mě
Pomalu se plazil vzhůru z dolního minima
Ostatní policajti vám pořád říkají 'fatso'
Krátká pojistka a horní část, která se má vyhodit
Nešťastná žena, hovno, zasáhla láhev
Celý váš svět spadl zpod vás
Nechal jsem vás s omluvnými výmluvami
Zanechali vám nesmyslné věci, abyste dokázali
Jako kdyby ses stal policajtem
Proč ses stal policajtem?
Drž hubu.
Po mém soudním datu
Zapomenu na tebe
Řeknu to svému spoluvězni
Zapomenu na tebe
Po přestávce ve vězení
Zapomenu na tebe
Poté, co budu zpívat tuto píseň
Zapomenu na tebe, zapomenu na tebe!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com