TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alkaline trio – as you were

Interpret: alkaline trio - Název: as you were 

Písňové texty a překlad: alkaline trio - as you were Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alkaline trio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alkaline trio a podívejte, jaké další písničky od alkaline trio máme v našem archívu, např. as you were.

Původní

Stale as a 2 day half full beer
Cigarette boats float around in here
A field in my gut lacking sunshine
Put down like a teenagers first drink I cough up compliments I think
You're better off walking away while you still can
She was passing through to climb a hill
As you slipped and slid on my gut spill
My better half was praying for you to fall
Rotten like a 3 week half full glass of breast milk, drunken off my ass
I would give anything to erase the past nine years of my life
Put down like a prostitute in court
All liberty soon to abort like my sanity, like thoughts of you
She was passing through to climb a hill
As you slipped and slid on my gut spill
My better half was praying for you to fall
Praying for you to fall
So pitiful
Praying for you to fall
I'm fuckin' pitiful

překlad

Zastaralé jako 2denní napůl plné pivo
Kolem sem plavou cigaretové čluny
Pole v mých útrobách bez slunečního svitu
Položeno jako teenager, první pití, kašlem na komplimenty, myslím
Raději odejdete, dokud můžete
Procházela skrz, aby vyšplhala na kopec
Jak ses uklouzl a sklouzl po mém vnitřním úniku
Moje lepší polovina se modlila, abys padl
Shnilý jako 3 týdny napůl plná sklenice mateřského mléka, opilá z mého zadku
Dal bych cokoli, abych vymazal posledních devět let mého života
Položeno jako prostitutka u soudu
Všechna svoboda brzy přeruší jako můj zdravý rozum, jako myšlenky na tebe
Procházela skrz, aby vyšplhala na kopec
Jak ses uklouzl a sklouzl po mém vnitřním úniku
Moje lepší polovina se modlila, abys padl
Modlím se, abys padl
Tak žalostné
Modlím se, abys padl
Jsem kurva žalostný

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com