TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alice in darkland – the cave aware of not existing

Interpret: alice in darkland - Název: the cave aware of not existing 

Písňové texty a překlad: alice in darkland - the cave aware of not existing Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alice in darkland! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alice in darkland a podívejte, jaké další písničky od alice in darkland máme v našem archívu, např. the cave aware of not existing.

Původní

Repetition of my behaviour
Is an everlasting course of scenes
That run after one another
Fixed points of a vicious circle
That I wasn't able to break
Of a schematic existence
As futile as my own behaviour
My life is a long journey
Through the desolate ways of time
A course of infinite sensations within myself
Companions of my destiny
Unrelenting and obscure omen of death
A sad certainty
The sole step of my existence
Which will make me alike those around me
I've ever lived without thinking about it
Jealously keeping within me
The phobia of what will happen
That morbid fear which day by day
Has worn out my thoughts
Rendering my life a slow agonizing suicide
Giving birth to my deepest anguish
Aware of not existing
Revelation of the obscure omen
Achievement of my destiny
Now I realize I've never really lived
I think over the infinity of things that I could have done
But my courage failed
Desires... never fullfilled
Dreams... never realized
Because of stupid fears
I feel I have thrown away a lot of time that was at my disposal
During the journey of my life
Into the obscure abyss of forgetfullness and depression
That journey which was not so long as I imagined

překlad

Opakování mého chování
Je věčný průběh scén
Ten běh za sebou
Pevné body začarovaného kruhu
Že jsem nebyl schopen zlomit
Schematické existence
Stejně marné jako moje vlastní chování
Můj život je dlouhá cesta
Prostřednictvím pustých způsobů času
Kurz nekonečných pocitů v mém nitru
Společníci mého osudu
Neúprosná a nejasná znamení smrti
Smutná jistota
Jediný krok mé existence
Což mě bude dělat podobné těm kolem mě
Vždy jsem žil, aniž bych o tom přemýšlel
Žárlivě se drží ve mně
Fobie z toho, co se stane
Ten chorobný strach, který den za dnem
Vyčerpal mé myšlenky
Poskytování mého života pomalou trýznivou sebevraždou
Rodí mé nejhlubší utrpení
Vědom toho, že neexistuje
Odhalení temného znamení
Dosažení mého osudu
Teď si uvědomuji, že jsem nikdy opravdu nežil
Přemýšlím nad nekonečností věcí, které jsem mohl udělat
Ale moje odvaha selhala
Touhy ... nikdy nesplněny
Sny ... nikdy realizovány
Kvůli hloupým obavám
Cítím, že jsem zahodil spoustu času, který jsem měl k dispozici
Během cesty mého života
Do temné propasti zapomnění a deprese
Ta cesta, která nebyla tak dlouhá, jak jsem si představoval

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com