TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alice in darkland – six moons before the day the silence

Interpret: alice in darkland - Název: six moons before the day the silence 

Písňové texty a překlad: alice in darkland - six moons before the day the silence Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alice in darkland! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alice in darkland a podívejte, jaké další písničky od alice in darkland máme v našem archívu, např. six moons before the day the silence.

Původní

I'm longing for silence
I feel like sinking in it
To escape from life
Which like death
Precedes me in every step of mine
It is an imperious desire like the song of sweet muses
Everyone succumbs to its charm
Silence shrouds and shields me
It fills up my lonliness
I will ride the waves of wind
In order to fly far away
I will remain alone
Nagging is the noise of melancholic memories
Like a crown of thorns
It has laid down on my heart
Its screams of pain resound in my mind
Soft silence
Lymph of my reflections
Nektar of my thoughts
Inspirer of my most hidden dreams of escape.

překlad

Toužím po tichu
Cítím se v tom potopit
Uniknout ze života
Což jako smrt
Předchází mi v každém mém kroku
Je to imperiální touha jako píseň sladkých múz
Každý podlehne jeho kouzlu
Ticho mě kryje a chrání
Naplňuje mou osamělost
Budu jezdit na vlnách větru
Aby mohli letět daleko
Zůstanu sám
Dráždění je hluk melancholických vzpomínek
Jako trnová koruna
Položilo to na mé srdce
Jeho výkřiky bolesti mi zněly v mysli
Tiché ticho
Lymfa mých úvah
Nektar mých myšlenek
Inspirovatel mých nejskrytějších snů o útěku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com