TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • alice in darkland – fly to die to icon

Interpret: alice in darkland - Název: fly to die to icon 

Písňové texty a překlad: alice in darkland - fly to die to icon Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alice in darkland! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alice in darkland a podívejte, jaké další písničky od alice in darkland máme v našem archívu, např. fly to die to icon.

Původní

The eternal abyss
Had called me back again
Where your thirst for death
Had never quenched
Deceiving myself into thinking
I could still help you
While that demoniacal force
Devoured you
It was like asking me to get mad
Repressing that same fucking agony
Without restraints armed with so sharf blades
Ready to kill at the first wrong move
You insist on fighting but that evil force is inside you
And you will end up by killing yourself
You don't belong to this world
Wishes too high to survive in this world
You wish to fly free far away
But you are a slave
Chained by yourself by an inward sorrow
And you are scared of crying
Too many days spent to think over
You were too weak to fight
Even though I wanted to help you
I could do nothing to let you fly away
In the eternal nothingness you will wander about like a ghost
When one day your certainties collapse
But maybe is for that God you believe in
That you have not committed suicide.
To cut your veins
It's so sweet feeling the blood overflowing
Killing yourself is this what you really want ?
Be damned accursed presence that rip, tear
To pieces the mind and kill every breath of life
That doesn't belong to you
You won't triumph because that day
It will be the rebirth
And from the blood it will rise again
That frail soul that now succumbs
Unable to react

překlad

Věčná propast
Znovu mi zavolal
Kde je vaše touha po smrti
Nikdy nezhasl
Klamal jsem do myšlení
Stále bych ti mohl pomoci
Zatímco ta démonická síla
Požíral tě
Bylo to jako požádat mě, abych se naštval
Potlačující tu stejnou zasranou agónii
Bez zábran vyzbrojených tak ostrými čepelemi
Připraven zabít při prvním nesprávném tahu
Trváte na boji, ale ta zlá síla je ve vás
A skončíte tím, že se zabijete
Nepatříš do tohoto světa
Příliš vysoká přání na přežití v tomto světě
Chcete letět daleko daleko
Ale ty jsi otrok
Připoután sám sebou vnitřním zármutkem
A bojíte se pláče
Příliš mnoho dní strávených přemýšlením
Byli jste příliš slabí na to, abyste bojovali
I když jsem ti chtěl pomoci
Nemohl jsem udělat nic, abych tě nechal odletět
Ve věčné nicotě se budeš toulat jako duch
Až se jednoho dne vaše jistoty zhroutí
Ale možná je pro toho Boha, ve kterého věříte
Že jste nespáchali sebevraždu.
Podříznout vám žíly
Je to tak sladký pocit, že krev přetéká
Zabít se je to, co opravdu chcete?
Být zatraceně prokletá přítomnost, která trhá, trhá
Rozdrtit mysl a zabít každý dech života
To vám nepatří
Nebudete triumfovat, protože ten den
Bude to znovuzrození
A z krve znovu povstane
Ta křehká duše, která nyní podlehne
Nelze reagovat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com