TEXTPREKLAD.COM

Interpret: alice in chains - Název: grind 

Písňové texty a překlad: alice in chains - grind Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alice in chains! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alice in chains a podívejte, jaké další písničky od alice in chains máme v našem archívu, např. grind.

Původní

In the darkest hole, you'd be well advised. Not to plan my funeral before the body dies, yeah. Come the morning light, it's a see through show. What you may have heard and what you think you know, yeah. Let the sun never blind your eyes. Let me sleep so my teeth don't grind. Hear a sound from a voice inside. Sure to play a part, so you love the game. And in truth your lies become one and same, yeah. I could set you free, rather hear the sound. Of your body breaking as I take you down, yeah. Let the sun never blind your eyes. Let me sleep so my teeth don't grind. Hear a sound from a voice inside. In the darkest hole, you'd be well advised. Not to plan my funeral before the body dies, yeah. Let the sun never blind your eyes. Let me sleep so my teeth don't grind. Hear a sound from a voice inside.

překlad

V té nejtemnější díře by vám bylo dobře poradit. Neplánovat můj pohřeb před smrtí těla, jo. Když přijde ranní světlo, je to průhledná podívaná. Co jsi možná slyšel a co si myslíš, že víš, jo. Ať ti slunce nikdy neoslepí oči. Nech mě spát, aby mi zuby neskřípaly. Slyšet zvuk z hlasu uvnitř. Jistě, že hraješ roli, tak miluješ hru. A v pravdě se vaše lži stávají jedním a tím samým, jo. Mohl bych tě osvobodit, raději slyšet ten zvuk. Tvého těla, které se láme, když tě sundávám, jo. Ať ti slunce nikdy neoslepí oči. Nech mě spát, aby mi zuby neskřípaly. Slyšet zvuk z hlasu uvnitř. V té nejtemnější díře, to by ti bylo dobře poradit. Neplánovat můj pohřeb dřív, než tělo zemře, jo. Ať ti slunce nikdy neoslepí oči. Nech mě spát, ať mi zuby neskřípou. Slyšet zvuk z hlasu uvnitř.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com