TEXTPREKLAD.COM

Interpret: alex palmieri - Název: maniac 

Písňové texty a překlad: alex palmieri - maniac Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od alex palmieri! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od alex palmieri a podívejte, jaké další písničky od alex palmieri máme v našem archívu, např. maniac.

Původní

BYE BYE FEARS,

THIS IS THE SIDE OF MY LIFE WHERE I CAN BE ALL I HAVE DREAMED

ONCE UP ON A TIME

I WAS A BOY LOST IN HIS INSECURITIES

BUT NOW I KNOW WHO I REALLY AM

AND WHEN THE SKY START TO FALL

WHEN THERE'S NO WAY AFTER ALL

YOU'LL FIND A STRENGTH THAT YOU DIDN'T EVEN KNOW

AND WHEN YOUR BACK'S TO THE WALL

JUST LIKE THERE'S NO WAY TO GO

(LIFE WILL KNOCK ON YOUR DOOR)

RIT

I WILL BE THERE UNTIL MY VERY LAST BREATH

I WON'T GIVE UP ON ME

'COUSE IF YOU BELIEVE AND FEEL YOUR HEART BEATING

FORGIVE YOUR FEARS AND DANCE JUST LIKE A MANIAC - MANIAC - MANIAC

'COUSE I'M A MANIAC - MANIAC -MANIAC, OBSESSED FROM MY DREAM

MANIAC MANIAC MANIAC

GOODBYE NIGHTMARES,

THIS TIME I'M JUST ABOUT TO LIVE MY DREAMS AND

I DON'T REALLY WANNA WAKE UP

DON'T NEED TO BE SAVED

THIS TIME I'M THE HERO OF MY STORY BABE

I'M NOT ABOUT TO LOSE MY OWN WAY

I'VE BEEN DOWN AND ON MY KNEES

SEARCHING SO ENDLESSLY

UNTIL THE EDGE OF THE WORLD FOR SOMEONE WHO COULD HEAR ME CALLIN'

I'VE WALKED FOR MILES AWAY, BUT NOW I FINALLY KNOW

THA ALL THE ANSWERS WAS INSIDE ME

I WILL BE THERE UNTIL MY VERY LAST BREATH

I WON'T GIVE UP ON ME

'COUSE IF YOU BELIEVE AND FEEL YOUR HEART BEATING

FORGIVE YOUR FEARS AND DANCE JUST LIKE A MANIAC - MANIAC - MANIAC

'COUSE I'M A MANIAC - MANIAC -MANIAC, OBSESSED FROM MY DREAM

UNDER THE SPOTLIGHT , THIS IS MY OWN FIGHT

I'LL PROVE THE WORLD THAT I CAN DO IT

YOU WANNA BE SOMEBODY, BUT' YA FEEL LIKE NOBODY

BABY DON'T FORGET WHO YOU ARE

I WILL BE THERE UNTIL MY VERY LAST BREATH

I WON'T GIVE UP ON ME

'COUSE IF YOU BELIEVE AND FEEL YOUR HEART BEATING

FORGIVE YOUR FEARS AND DANCE JUST LIKE A MANIAC - MANIAC - MANIAC

'COUSE I'M A MANIAC - MANIAC -MANIAC, OBSESSED FROM MY DREAM

překlad

BYE BYE FEARS,

TOHLE JE STRANA MÉHO ŽIVOTA, KDE MOHU BÝT VŠÍM, O ČEM JSEM SNIL.

JEDNOU NAHOŘE V ČASE

BYL JSEM CHLAPEC ZTRACENÝ VE SVÉ NEJISTOTĚ.

ALE TEĎ UŽ VÍM, KDO DOOPRAVDY JSEM

A KDYŽ SE NEBE ZAČNE HROUTIT

KDYŽ UŽ PŘECE JEN NENÍ CESTY

NAJDEŠ V SOBĚ SÍLU, O KTERÉ JSI ANI NEVĚDĚL

A KDYŽ JSI ZÁDY KE ZDI

STEJNĚ JAKO NENÍ CESTY, KTEROU BYS MOHL JÍT

(ŽIVOT TI ZAKLEPE NA DVEŘE)

RIT

BUDU TU PRO TEBE AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU

NEVZDÁM TO SE SEBOU

PROTOŽE KDYŽ VĚŘÍŠ A CÍTÍŠ, JAK TI BIJE SRDCE.

ODPUSŤ SVÉMU STRACHU A TANCUJ JAKO MANIAK - MANIAK - MANIAK

'PROTOŽE JSEM MANIAK - MANIAK - MANIAK, POSEDLÝ ZE SVÉHO SNU.

MANIAK MANIAK MANIAK

SBOHEM NOČNÍ MŮRY,

TENTOKRÁT SE CHYSTÁM ŽÍT SVÉ SNY A

OPRAVDU SE NECHCI PROBUDIT.

NEPOTŘEBUJI BÝT ZACHRÁNĚN

TENTOKRÁT JSEM HRDINOU SVÉHO PŘÍBĚHU JÁ, ZLATO.

NEHODLÁM ZTRATIT SVOU VLASTNÍ CESTU.

BYL JSEM NA DNĚ A NA KOLENOU

HLEDÁNÍ TAK NEKONEČNĚ

AŽ NA KRAJ SVĚTA HLEDAL NĚKOHO, KDO BY MĚ SLYŠEL VOLAT.

ŠEL JSEM NA MÍLE DALEKO, ALE TEĎ KONEČNĚ VÍM.

ŽE VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU VE MNĚ

BUDU TAM AŽ DO SVÉHO POSLEDNÍHO DECHU

NEVZDÁM TO SE SEBOU

PROTOŽE KDYŽ VĚŘÍŠ A CÍTÍŠ, JAK TI TLUČE SRDCE.

ODPUSŤ SVÉMU STRACHU A TANCUJ JAKO MANIAK - MANIAK - MANIAK

PROTOŽE JSEM MANIAK - MANIAK - MANIAK, POSEDLÝ ZE SVÉHO SNU.

POD SVĚTLEM REFLEKTORŮ , TO JE MŮJ VLASTNÍ BOJ

DOKÁŽU SVĚTU, ŽE TO DOKÁŽU.

CHCEŠ BÝT NĚKDO, ALE CÍTÍŠ SE JAKO NIKDO.

BABY NEZAPOMEŇ, KDO JSI

BUDU TU PRO TEBE AŽ DO POSLEDNÍHO DECHU

NEVZDÁM TO SE SEBOU

PROTOŽE KDYŽ VĚŘÍŠ A CÍTÍŠ, JAK TI TLUČE SRDCE.

ODPUSŤ SVÉMU STRACHU A TANCUJ JAKO MANIAK - MANIAK - MANIAK

PROTOŽE JSEM MANIAK - MANIAK - MANIAK, POSEDLÝ ZE SVÉHO SNU.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com