TEXTPREKLAD.COM

Interpret: al jolson - Název: chicago 

Písňové texty a překlad: al jolson - chicago Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od al jolson! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od al jolson a podívejte, jaké další písničky od al jolson máme v našem archívu, např. chicago.

Původní

I got the surprise, the surprise of my life

I had to stop and stare

I saw a man dancing with his own wife

And you'll never guess where

Chicago, Chicago, that toddlin' town, that toddlin' town

Chicago, Chicago, I'll show you around, I love it

Betcha bottom dollar you'll lose your blues

In Chicago, Chicago

The town that Billy Sunday could not shut down

On State Street, that great street

I just want to stay, I just want to stay

They do things they don't do on Broadway, say

They have the time, the time of their life

I saw a man who danced with his wife

In Chicago, Chicago, Chicago, Chicago

Free and easy town, brassy, breezy town

Chicago, Chicago

Let me cool my heels right down at Marshall Field

Come and walk with

Along the lake, to the drake

Hollar and hoot, all through the loop

Shout out now to Mrs. O'Leary's cow

No she-she, life is peachy

Chicago, we'll meet at the Pump Room Ambassador East

To say the least

On shishkabob and breast of squab we will feed and get free

Don't tell me sin is rampid and right

Think of that man who danced with his wife

In Chicago, Chicago,

I feel sympathy for that wonderful, windy town!

překlad

Dostal jsem překvapení, překvapení mého života.

Musel jsem se zastavit a zírat

Viděl jsem muže tančit s vlastní ženou.

A nikdy neuhádnete, kde

Chicago, Chicago, to batolící se město, to batolící se město.

Chicago, Chicago, ukážu ti ho, miluju ho.

Vsadím se, že přijdeš o své blues.

V Chicagu, Chicagu

Město, které Billy Sunday nemohl zavřít

Na State Street, té skvělé ulici

Chci zůstat, chci zůstat.

Dělají věci, které se na Broadwayi nedělají, řekněme.

Mají čas, čas svého života.

Viděl jsem muže, který tančil se svou ženou.

V Chicagu, Chicagu, Chicagu, Chicagu

Free and easy town, brassy, breezy town

Chicago, Chicago

Nech mě zchladit paty přímo u Marshalla Fielda

Pojď a projdi se s

Podél jezera, k drakovi

Hollar and hoot, all through the loop

Křičte teď na krávu paní O'Learyové.

Ne ona, život je krásný.

Chicago, sejdeme se v Pump Room Ambassador East.

Abychom to řekli na rovinu

Na šiškebobu a prsíčkách z holoubátka se nakrmíme a osvobodíme se

Neříkej mi, že hřích je bezuzdný a správný

Vzpomeň si na toho muže, co tančil se svou ženou.

V Chicagu, v Chicagu,

Cítím soucit s tím nádherným, větrným městem!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com