TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • al axy – my very own christmas song

Interpret: al axy - Název: my very own christmas song 

Písňové texty a překlad: al axy - my very own christmas song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od al axy! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od al axy a podívejte, jaké další písničky od al axy máme v našem archívu, např. my very own christmas song.

Původní

I cannot wait
I'm counting down the days
Until my dreamy Christmas wish comes true
Through the snow I'll roam
Soon I'm coming home
To spend the perfect Christmas time with you
I remember when I was young
I'd impatiently wait at my granny's place
She'd let me help set up the Christmas crib
And then look into my eager face
When done she finally takes me home
To the most beautiful tree
Glowing candles, sensational scent
Did all of this happen magically?
Chorus:
Oh, I cannot wait
I'm counting down the days
Until my dreamy Christmas wish comes true
Let the sleigh bells ring
Wrapped presents I will bring
This winterland of sparkling white looks good
Through the snow I'll roam
Soon I'm coming home
To spend the perfect Christmas time with you
Now her cheerful soul still warms the room
The vivid memories keep living on
Cross my heart, who would've thought
I'd once share them in my very own Christmas song?
As we grow older some things change
What matters is the jolly time
I pick Christmas balls and turkey size
Traditions old and new combined
Repeat Chorus
Do you hear what I hear?
A heartbeat of childlike excitement
Do you see what I see?
A city dressed in sparkling splendor
I wish you a merry Christmas
From the bottom of my heart
Don't stop bringing joy to my world
And may we never spend this time apart
Repeat Chorus
Spend the perfect Christmas time with you

překlad

Nemůžu čekat
Odpočítávám dny
Dokud se mé snové vánoční přání nesplní
Skrz sníh se budu toulat
Brzy se vracím domů
Strávit s vámi perfektní vánoční čas
Pamatuji si, když jsem byl mladý
Netrpělivě jsem čekal u babičky
Nechala mě pomoci s přípravou vánoční postýlky
A pak se podívej do mé nedočkavé tváře
Po dokončení mě konečně vezme domů
K nejkrásnějšímu stromu
Zářící svíčky, senzační vůně
Stalo se to všechno magicky?
Refrén:
Nemůžu se dočkat
Odpočítávám dny
Dokud se mé snové vánoční přání nesplní
Nechte zvonit sáně
Zabalené dárky přinesu
Tato zimní krajina šumivé bílé vypadá dobře
Skrz sníh se budu toulat
Brzy se vracím domů
Strávit s vámi perfektní vánoční čas
Nyní její veselá duše stále zahřívá místnost
Živé vzpomínky stále žijí
Kříž mé srdce, kdo by si myslel
Kdysi bych je sdílel ve své vlastní vánoční písni?
Jak stárneme, některé věci se mění
Důležitý je veselý čas
Vybírám vánoční koule a velikost krocana
Kombinace starých a nových tradic
Opakujte sbor
Slyšíš, co já?
Tlukot srdce dětského vzrušení
Vidíš to, co vidím já?
Město oblečené v zářivém lesku
Přeji vám veselé Vánoce
Z hloubi mého srdce
Nepřestávejte mému světu přinášet radost
A kéž nikdy nebudeme trávit tento čas odděleně
Opakujte sbor
Prožijte s vámi perfektní vánoční čas

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com