TEXTPREKLAD.COM

Interpret: akala - Název: shakespeare 

Písňové texty a překlad: akala - shakespeare Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od akala! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od akala a podívejte, jaké další písničky od akala máme v našem archívu, např. shakespeare.

Původní

Nigger listen, when I spit on the riddem, I kill 'em
Raw like the Ball of Brazilians
You don't want war, 'cos the kids brilliant
Blood, I'm the heir to the throne
Not William, Akala, smart as King Arthur
Darker, harder, faster
Rasclaat, I kick the illest shit
It's like Shakespeare with a nigger twist
Lyricist, I'm the best on the road
Nitro flow, oh so cold, I'ma blow yo
Keep the hoes, I only want dough homes
Nobody close, I'm alone in my own zone
No no love for the po-po
Loco when I rock mics solo
I hope that you know, where you don't go there
Want it with Bolo? Must be coco
It's William back from the dead
But I rap bout gats and I'm black instead
It's Shakespeare, reincarnated
Except I spit flows and strip hoes naked
No fakin'-test my blood bruv
Its William, back as a tug 'cuz
So real the shit I kick now
Plus I don't rite, I recite my shit now
Straight from the top, expert timin'
On top of that now, the whole things rhymin'
No more tights, now jeans saggin'
If I say so myself, I'm much more handsome
Don't ever compare me to rappers
I'm so quick-witted that I split em like fractions
My shit, I tell 'em like this
It's like Shakespeare with a nigger twist
I get you pumped up
Feelin' like you drunk, drunk
When my beats bump, bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no ifs and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
Pumped up, feelin' like you drunk drunk
When my beats bump bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no ifs and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
I'm similar to William but a little different
I do it for kids that's illiterate, not Elizabeth
Stuck on the road, faces screwed up
Feel like the world spat 'em out and they chewed up
It's a matrix, I try and explain it
But on a real thoe still ready blaze 'em
No contradiction just face it
They so enslaved, they are worse than a agent
I grace stages, sharp as razors
Don't get cut 'cuz, keep ya distance
No artillery, tryna' be militant
Y'all dudes killin' me, think that ya killin' it
It's embarrassing watchin' you babblin'
Keep spittin' ya darts, mine is javelins
The hood Tiger Woods too milly
Number 1 for so long, it's just getting silly
Shit kinda like Bruce wit da knuckles
Like the first time ya ever saw Ali shuffle
You don't trouble, left layin' in a puddle
Bruv you are havin' a bubble
I'ma whole different kettle of fish
Thou shall not fuck with dis
My shit, I tell 'em like this
It's like Shakespeare with a nigger twist
I get you pumped up
Feelin' like you drunk, drunk
When my beats bump, bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no ifs and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
Pumped up, feelin' like you drunk drunk
When my beats bump bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no ifs and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
To be fair, no MC close to the man
Little just come youth's jumpin' out of they pram
Everybody badman, behind a mic stand
It's not creative, one bag of hype
And if you buss a ting, where's the mash?
Move so much food? Where's the cats?
These dudes ain't real, they just rap
I don't spit what I don't know
Just the facts, no talks of rocks I ain't sold
Shots I ain't blown, so cold and I own my own
My business ridiculous, Sick with it, quick witted
Companies head to head an liquidate it
Welcome to illa state, meet ya fate mate
Talk truth but we don't play games
Move sick, look sample techno
Never pull a ting, if it ain't gonna let go
That's that, rap track, clap ya like a black gat
Back chat, crack back
I'm the nigger, that's that
The rest of these kids is irrelevant
Don't compare me to him
That's just beggin' it, I'm on my own shit
Dicks ain't spit, it's no democracy, dictatorship
So dicks hate my shit, I'm sick, raise ya spliff
I'm swift, blaze em quick, my hits, major shit
I flip phrases quick, my sick razor shit
Give thick grazes quick and chicks say he's Cris
It's not a rumor that kid Akala
No, not Ackala, beg ya pardon
Don't get it twisted
Your on the sideline like a mistress
I'm the whizz kid with the sick shit
My shit, I tell 'em like this
It's like Shakespeare with a nigger twist
I get you pumped up
Feelin' like you drunk, drunk
When my beats bump, bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no if's and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
Pumped up, feelin' like you drunk drunk
When my beats bump bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no if's and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
I get you pumped up
Feelin' like you drunk, drunk
When my beats bump, bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no if's and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
Pumped up, feelin' like you drunk drunk
When my beats bump bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no if's and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies

překlad

Nigger, poslouchej, když plivnu na hřeben, zabiju je
Surový jako míč Brazilců
Nechcete válku, protože děti jsou skvělé
Krev, já jsem následník trůnu
Ne William, Akala, chytrý jako král Arthur
Tmavší, tvrdší, rychlejší
Rasclaate, kopu do nejhorších sraček
Je to jako Shakespeare s negrem
Textař, jsem nejlepší na silnici
Proudění nitro, tak studené, foukám
Držte motyky, chci jen domy na těsto
Nikdo blízký, jsem sám ve své vlastní zóně
Ne, žádná láska k po-po
Loco, když sólově hraji mikrofony
Doufám, že víte, kam tam nechodíte
Chceš to s Bolo? Musí to být kokos
Je to William zpět z mrtvých
Ale já rapuji o gats a místo toho jsem černý
Je to Shakespeare, převtělený
Až na to, že plivu na toky a svléknu motyky nahý
Žádný test na mou krev
Je to William, zpět jako remorkér
Takže skutečné hovno, co teď nakopu
Navíc nelituji, teď recituji své hovno
Přímo shora, odborník
Kromě toho se teď všechno rýmuje
Už žádné punčocháče, teď se džíny prohýbají
Pokud to řeknu sám, jsem mnohem hezčí
Nikdy mě nepřirovnávejte k rapperům
Jsem tak pohotový, že jsem je rozdělil jako zlomky
Do prdele, říkám jim to takto
Je to jako Shakespeare s negrem
Nechám tě nafouknout
Cítím se jako opilý, opilý
Když moje údery narážejí, narážejí
Texty nyní zasáhly, jako by skunk otupil krev
Všechny ty sračky, které kopu, tak šílené
Neexistuje žádný případ a možná je
Plivat poezii tak temnou
Pro pány na silnici a pro mé dámy
Napumpovaný, cítit se jako opilý opilý
Když moje údery narazí narazí
Texty nyní zasáhly, jako by skunk otupil krev
Všechny ty sračky, které kopu, tak šílené
Neexistuje žádný případ a možná je
Plivat poezii tak temnou
Pro pány na silnici a pro mé dámy
Jsem podobný Williamovi, ale trochu jiný
Dělám to pro negramotné děti, ne pro Elizabeth
Přilepená na silnici, tváře zvrácené
Cítíte, že je svět vyplivl a oni žvýkali
Je to matice, snažím se to vysvětlit
Ale na skutečném thoe stále připraven je planout
Žádný rozpor, prostě tomu čelte
Jsou tak zotročeni, že jsou horší než agent
Miluji fáze, ostré jako břitvy
Nenechte se sekat, držte si odstup
Žádné dělostřelectvo, snažím se bojovat
Všichni chlápci mě zabíjejí, myslíte si, že to zabíjíte
Je to trapné dívat se, ty babblin '
Stále plivejte šipky, moje jsou oštěpy
Kukla Tiger Woods je příliš slabá
Číslo 1 tak dlouho, je to prostě hloupé
Do prdele trochu jako Bruce s klouby prstů
Jako poprvé, co jsi kdy viděl Ali zamíchat
Nemáte potíže, necháváte ležet v kaluži
Bruve, máš bublinu
Jsem úplně jiná konvice s rybami
Nebudeš šukat s dis
Do prdele, říkám jim to takto
Je to jako Shakespeare s negrem
Nechám tě nafouknout
Cítím se jako opilý, opilý
Když moje údery narážejí, narážejí
Texty nyní zasáhly, jako by skunk otupil krev
Všechny ty sračky, které kopu, tak šílené
Neexistuje žádný případ a možná je
Plivat poezii tak temnou
Pro pány na silnici a pro mé dámy
Napumpovaný, cítit se jako opilý opilý
Když moje údery narazí narazí
Texty nyní zasáhly, jako by skunk otupil krev
Všechny ty sračky, které kopu, tak šílené
Neexistuje žádný případ a možná je
Plivat poezii tak temnou
Pro pány na silnici a pro mé dámy
Abych byl spravedlivý, žádný MC v blízkosti muže
Jen tak mládí vyskočí z kočárku
Všichni badmani, za mikrofonním stojanem
Není to kreativní, jedna taška humbuku
A pokud se chystáte projít, kde je ta kaše?
Přesunout tolik jídla? Kde jsou kočky?
Tito chlápci nejsou skuteční, jen rapují
Nevrčím, co nevím
Jen fakta, žádné rozhovory o skalách, které jsem neprodal
Výstřely, které nefouknu, jsou tak chladné a já vlastním
Moje věc směšná, nemocná, rychlá
Společnosti to přímo likvidují
Vítejte ve státě illa, setkejte se s osudem, kámo
Mluvte pravdu, ale my nehrajeme hry
Pohybujte se špatně, podívejte se na ukázkové techno
Nikdy nevytahuj ting, pokud to nepustí
To je to, rapová dráha, tleskejte jako černý gat
Zpět chat, crack zpět
Jsem negr, to je ono
Zbytek těchto dětí je irelevantní
Neporovnávej mě s ním
To to teprve začíná, jsem na hovno
Ptáci nejsou plivat, to není demokracie, diktatura
Takže ptáci nenávidí moje hovno, je mi špatně, zvedni se, děvko
Jsem rychlý, rychle je planu, mé zásahy, hlavní hovno
Rychle převracuji fráze, můj nemocný břitva
Rychle podejte tlusté pastvy a mláďata říkají, že je Cris
Není to fáma, že dítě Akala
Ne, Ackalo, promiň
Nenechte to zkroucené
Jste na vedlejší koleji jako milenka
Jsem svištící dítě s nemocnými hovadinami
Do prdele, říkám jim to takto
Je to jako Shakespeare s negrem
Nechám tě nafouknout
Cítím se jako opilý, opilý
Když moje údery narážejí, narážejí
Texty nyní zasáhly, jako by skunk otupil krev
Všechny ty sračky, které kopu, tak šílené
Neexistuje žádný, pokud je a možná je
Plivat poezii tak temnou
Pro pány na silnici a pro mé dámy
Napumpovaný, cítit se jako opilý opilý
Když moje údery narazí narazí
Texty nyní zasáhly, jako by skunk otupil krev
Všechny ty sračky, které kopu, tak šílené
Neexistuje žádný, pokud je a možná je
Plivat poezii tak temnou
Pro pány na silnici a pro mé dámy
Nechám tě nafouknout
Cítím se jako opilý, opilý
Když moje údery narážejí, narážejí
Texty nyní zasáhly, jako by skunk otupil krev
Všechny ty sračky, které kopu, tak šílené
Neexistuje žádný, pokud je a možná je
Plivat poezii tak temnou
Pro pány na silnici a pro mé dámy
Napumpovaný, cítit se jako opilý opilý
Když moje údery narazí narazí
Texty nyní zasáhly, jako by skunk otupil krev
Všechny ty sračky, které kopu, tak šílené
Neexistuje žádný, pokud je a možná je
Plivat poezii tak temnou
Pro pány na silnici a pro mé dámy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com